Om Søften Erhverv

Søften Erhverv er et velfungerende erhvervsområder, der er attraktivt for mange virksomheder - beliggenhed nær motorvej og nemt tilgængelige parkeringsforhold for personale og kunder.

I Søften Erhverv er der primært placeret kontor- og administrationsvirksomheder, (lettere) industri-/lagervirksomheder og lignende. Der lægges i Søften Erhverv vægt bygningernes arkitektur og områdets indretning. 

Erhvervsområdet har en central beliggenhed og er trafikalt godt placeret med 2 kilometer til E45-motorvejens til- og frakørsel ved Aarhus N. Favrskov Kommune har netop opført en ny tilkørselsbane ved Aarhus N, der letter adgangen til E45 og dermed forkorter transporttiden for virksomheder beliggende i Søften Erhverv.

Der er desuden nem adgang til motorvejen mod Tirstrup Lufthavn og motorvejen mod Silkeborg og Herning.

Der er tog- og busforbindelser til Aarhus, Randers, Hinnerup, Hadsten og Hammel fra Søften Erhverv.
 

Priser i Søften Erhverv

Vejledende pris er mellem 350 og 450 kr. pr. m² ekskl. moms og ekskl. kloakbidrag og øvrige tilslutningsbidrag. Der skal betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² matrikulært areal efter Favrskov Forsynings til en hver tid gældende takst blad. Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen. I kan få oplyst gældende takster hos de enkelte forsyningsselskaber.
 

Hvad må man bygge?

Søften Erhverv er omfattet af flere forskellige lokalplaner, der har forskellige retningslinjer for anvendelse.

Her kan du få et overblik over, hvad der gælder for de forskellige lokalplaner. Længere nede på siden kan du se, hvilken lokalplan den enkelte grund er omfattet af. Vil du læse lokalplanerne i deres fulde længde, kan disse downloades her fra siden.

Lokalplan 104
I området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til erhverv som følgende: Liberale erhverv, servicevirksomheder, kontorer, større arealkrævende engroshandelsvirksomheder, og lignende ikke-forurenende erhvervsvirksomheder, som har behov for facadeplacering, og som vil tilpasse byggeriet efter kommunens ønsker. Læs mere i Lokalplan 104. Læs også dokumentet Særligt for Sigma 6.

Lokalplan 302
Arealet er udlagt til bebyggelse til større kontor- og servicevirksomheder med udvikling og produktion, større administrationsvirksomheder eller lignende samt mindre håndværksprægede virksomheder indenfor miljøklasse 2-3.Grundene i lokalplanområdet skal være min. 5.000 m². Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 - og skal være minimum 10. Læs mere i Lokalplan 302.

Lokalplan 321
Arealet er udlagt til bebyggelse til erhvervsformål som servicevirksomheder, kontorerhverv, administration, forsknings- og uddannelsesrettede funktioner - indenfor miljøklasse 2-3. Grundene skal minimum være 5.000 m². Bebyggelsesprocenten er 50. Læs mere i Lokalplan 321.

Lokalplan 354
Grundene på Kappa er omfattet af lokalplan 354. Lokalplanområdet må blandt andet anvendes til produktions-, industri-, entreprenør-, lager- og værkstedsvirksomheder. Der må opføres kontor og administration i tilknytning til den enkelte virksomhed, men ikke selvstændige virksomheder med kontorerhverv eller andre forureningsfølsomme virksomhedstyper. Lokalplanen giver desuden mulighed for at opføre bygninger med en højde på op til 25 m. Det er væsentligt højere end de bygningshøjder, der tillades i erhvervsområdet i øvrigt. 
Grundene skal minimum være 10.000 m². Bebyggelsesprocenten er 50 og højst 40% af den enkelte parcel må bebygges. Læs mere i Lokalplan 354.

Gældende for alle grunde
I erhvervsområdet skal alt byggeri godkendes arkitektonisk. Se folder vedrørende arkitekturgodkendelse her.

Mulighed for fysisk butik
E-handelsvirksomheder i Søften Erhverv har med ”Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-29” mulighed for at etablere en fysisk butik i forbindelse med sit varelager.  

Værd at vide

Jordbundsforhold og jordforurening
Favrskov Kommune påtager sig intet ansvar for grundens jordbundsforhold og jordforurening på grunden, og I har som køber har intet krav på at få dækket eventuelle udgifter som følge heraf til udbedringer, forbedringer eller lignende herunder udgifter til pilotering, fundering, sandpude, ekstra sokkel, bortkørsel af overskydende jordmaterialer, fremskaffelse af ekstra muld m.v.

Jordbundsforholdene kan have stor betydning for økonomien ved erhvervsbyggeri. Vi anbefaler, at der udføres boreprøver i overensstemmelse med det påtænkte byggeri.

Byggemodning
Favrskov Kommune udfører og bekoster i henhold til projektbeskrivelsen for udstykningen samtlige veje og stier i udstykningsområdet som del af byggemodningen.

Se øvrige vilkår for byggemodning i standardkøbsaftalen for erhverv, pkt. 9.

Endelig handel og betaling af købesum
Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift. Når du har underskrevet købsaftalen, modtager du digitalt en faktura til betaling på 10 procent af grundens pris. Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Læs øvrige vilkår i vores standardkøbsaftale.

Prisen er angivet i kr. pr. m² ekskl. moms og ekskl. kloakbidrag og øvrige tilslutningsbidrag.

Der skal betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² matrikulært areal efter Favrskov Forsynings til en hver tid gældende takst blad. Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen. I kan få oplyst gældende takster hos de enkelte forsyningsselskaber.

Spørgsmål og interesse
Har du spørgsmål til en grund, eller ønsker du en dialog med henblik på et køb, så kontakt Køb & Salg-afdelingen i Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når I har købt og er klar til at bygge
Der er i Favrskov Kommune nedsat en erhvervssektion, som er klar til at hjælpe og vejlede virksomheder, der ønsker at bygge nyt eller udvide. Læs mere om erhvervssektionen.

Kappa 1
Ledig
Lokalplan 354
Areal
16.719 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
350 kr.
Kappa 2
Ledig
Lokalplan 354
Areal
9.145 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
350 kr.
Sigma 6
Ledig
Lokalplan 104
Areal
20.000 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
450 kr.
Trigevej
Ledig
Lokalplan 321
Areal
10.900 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
350 kr.
Trigevej
Ledig
Lokalplan 321
Areal
6.639 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
350 kr.
Trigevej
Ledig
Lokalplan 321
Areal
13.013 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
350 kr.
Kappa 6
Reserveret
Lokalplan 354
Areal
9.149 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
350 kr.
Delta 1
Solgt
Lokalplan 344
Areal
23.590 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
350 kr.
Delta 7A
Solgt
LP 344 (delvis uden LP)
Areal
5.408 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
250 kr.
Kappa 3
Solgt
Lokalplan 354
Areal
19.994 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
350 kr.
Kappa 4
Solgt
Lokalplan 354
Areal
15.199 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
350 kr.
Kappa 5
Solgt
Lokalplan 410
Areal
66.424 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
320 kr.
Kappa 8
Solgt
Lokalplan 354
Areal
10.174 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
350 kr.
Kappa 10
Solgt
Lokalplan 354
Areal
11.135 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
350 kr.
Kappa 12
Solgt
Lokalplan 300
Areal
11.361 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
350 kr.
Omega 9
Solgt
Lokalplan 302
Areal
15.562 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
250 kr.
Omega 11
Solgt
Lokalplan 302
Areal
11.747 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
300 kr.
Omega 13
Solgt
Lokalplan 302
Areal
7.997 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
250 kr.
Rho 12
Solgt
Lokalplan 302
Areal
5.470 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
250 kr.
Rho 14
Solgt
Lokalplan 302
Areal
5.521 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
250 kr.
Rho 16
Solgt
Lokalplan 302
Areal
5.023 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
250 kr.
Rho 16
Solgt
Areal
7.907 m²
Rho 18
Solgt
Lokalplan 302
Areal
15.056 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
250 kr.
Rho 18
Solgt
Lokalplan 302
Areal
2.883 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
250 kr.
Rho 18
Solgt
Areal
14.518 m²