Alle grunde er solgt

Vil du gerne kontaktes, når vi igen udbyder grunde i Hinnerup, kan du skrive dig på vores interesseliste nederst på siden.
 

Om Bjergegårdsvej

Bjergegårdsvej er Favrskov Kommunes nyeste udstykning i Hinnerup. Udstykningen er attraktivt placeret på kanten mellem by og land i det nordlige Hinnerup, så her får du både børnefamilier og naturen som nabo.

Der er 2,5 km til Hinnerup St., hvorfra Aarhus H kan nås med tog på 15 minutter. 

Hinnerup er en by i vækst og er især populær blandt børnefamilier, der gerne vil bo tæt på naturen og tæt på Aarhus, som kun er 16 km væk. Der bor godt 8.000 i Hinnerup, og byen byder udover sin attraktive placering på alt fra bibliotek og kulturhus, idrætsfaciliteter, svømmehal, skov og ådal.

Udstykningen består af i alt 48 grunde. Af de 48 grunde er ni grunde solgt til byggeudstilling og to grunde benyttes midlertidig til endestation for busrute 200. Det vides ikke, hvornår de to grunde til busstation sættes til salg, men det bliver tidligst i 2026.

Værd at vide

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Bjergegårdsvej, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag for regn- og spildevand
  • Tilslutningsbidrag for elforsyning
  • Vandforsyning: Tilslutningsbidrag og byggevand
  • Fjernvarme: Investerings- og byggemodningsbidrag

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

  • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
  • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
  • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden..
  • Stikledningsbidrag til fjernvarme og evt. ekstra meter stikledning.
  • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det Forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
  • Eventuelle ekstra jordbundsprøver – ud over den kommunen har betalt for.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på seks hverdage. Det er seks hverdage regnet fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommunes Køb og Salg-team senest på den sjette hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10 % for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Hvad er LAR?
Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at håndtere regnvand, der hvor det falder, så det ikke overbelaster afløbssystemet. Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR -  lokal afledning af regnvand.

LAR på Bjergegårdsvej
Af klimamæssige hensyn har Favrskov Kommune besluttet, at regnvandet på Bjergegårdsvej skal håndteres lokalt. Alt regnvand fra veje, tage og øvrige belægninger afledes derfor ikke i rør, men afledes på overfladen til bassin og regnbede, hvor vandet nedsiver. Render, regnbede og bassin kan ses på kortet over udstykningen.

Køber vil via sit medlemskab af grundejerforeningen få en udgift til vedligeholdelse af LAR-anlægget, da grundejerforeningen på sigt skal påtage sig en del af driften af LAR-anlægget. Du kan læse mere om dette i drift og vedligeholdelsesplanen.

LAR på den enkelte grund
Beslutningen om at aflede regnvand lokalt på Bjergegårdsvej betyder også, at regnvandet ikke kan føres i rør på den enkelte grund. Grundejer skal i stedet vælge og anlægge en løsning, hvor vandet kan afledes på overfladen via render eller lignende frem til tilslutningspunktet, hvor grundens vand møder det fælles anlæg.

Du kan læse mere om håndtering af vand på egen grund i dette dokument, hvor du også kan finde inspiration til, hvordan du arbejder med og afleder regnvand på din grund.

Placering af indkørsel
For de grunde, som får indkørsel over en vandrende, er der midlertidigt anlagt kantsten med rundinger ind til hver grund på den strækning, hvor der må laves indkørsel (se billede). Denne midlertidige markering af, hvor det er muligt at placere indkørslen, er anlagt i en bredde på ca. 10 meter. Af lokalplanen fremgår det, at der må anlægges én overkørsel til hver bolig på maksimalt 6 meters bredde. Når udstykningen senere skal færdiggøres, omlægges kantsten og kantstensrundingerne, så de tilpasses placeringen af de enkelte grundes indkørsler på maksimalt 6 meters bredde.

Byggegrund

Pas på LAR-anlægget, når du bygger
Det er købers ansvar, at der i forbindelse med byggeri på grunden ikke sker skade på LAR-anlægget. For at beskytte den underliggende konstruktion mod skader, skal den midlertidige indkørsel til grunden placeres på det sted, hvor den permanente indkørsel senere skal etableres.

Du kan læse mere om LAR og dine forpligtelser som grundejer i standardkøbsaftalen under punktet "LAR-anlæg - Lokal afledning og nedsivning af regnvand".

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget vedrørende LAR på Bjergegårdsvej, kan du kontakte anlægsingeniør ved Favrskov Kommune, Christian Hougaard Nielsen på chhn@favrskov.dk.

Det er vigtigt at passe på grundvandet, og vi tinglyser derfor altid servitutter i vores nye boligudstykninger, der sikrer, at vi passer godt på miljøet og vores drikkevand.

Derfor må du som grundejer f.eks. ikke bruge pesticider til at bekæmpe ukrudt, og det er heller ikke tilladt at vaske din bil i indkørslen, da planterne i de fælles regnbede m.v. ikke kan tåle det.

Du kan læse mere i lokalplanen og i drift og vedligeholdelsesplanen.

 

Spildevand: Favrskov Forsyning

Vand: Hinnerup Vandværk

Varme: Hinnerup Fjernvarme

El og data: N1 og Aura

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.


Bjergegårdsvej 1
Solgt
Areal
907 m²
Bjergegårdsvej 3
Solgt
Areal
1.084 m²
Bjergegårdsvej 9
Solgt
Areal
992 m²
Bjergegårdsvej 11
Solgt
Areal
912 m²
Bjergegårdsvej 13
Solgt
Areal
907 m²
Bjergegårdsvej 15
Solgt
Areal
844 m²
Bjergegårdsvej 17
Solgt
Areal
800 m²
Bjergegårdsvej 19
Solgt
Areal
887 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.695.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.721.750 kr.
Bjergegårdsvej 21
Solgt
Areal
889 m²
Bjergegårdsvej 23
Solgt
Areal
928 m²
Bjergegårdsvej 25
Solgt
Areal
1.017 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.650.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.650.000 kr.
Bjergegårdsvej 27
Solgt
Areal
910 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.775.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.800.100 kr.
Bjergegårdsvej 29
Solgt
Areal
855 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.795.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.851.222 kr.
Bjergegårdsvej 31
Solgt
Areal
825 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.775.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.831.999 kr.
Bjergegårdsvej 33
Solgt
Areal
852 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.775.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.851.234 kr.
Bjergegårdsvej 35
Solgt
Areal
948 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.850.000 kr.
Bjergegårdsvej 37
Solgt
Areal
938 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.875.000 kr.
Bjergegårdsvej 39
Solgt
Areal
1.056 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.895.000 kr.
Bjergegårdsvej 41
Solgt
Areal
1.065 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.930.000 kr.
Bjergegårdsvej 43
Solgt
Areal
1.000 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.930.000 kr.
Bjergegårdsvej 45
Solgt
Areal
916 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.857.657 kr.
Bjergegårdsvej 47
Solgt
Areal
916 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.765.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.917.000 kr.
Bjergegårdsvej 49
Solgt
Areal
886 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.795.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.818.000 kr.
Bjergegårdsvej 51
Solgt
Areal
919 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.710.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.819.379 kr.
Bjergegårdsvej 53
Solgt
Areal
1.099 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.725.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.802.000 kr.
Bjergegårdsvej 55
Solgt
Areal
1.067 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.795.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.975.000 kr.
Bjergegårdsvej 57
Solgt
Areal
1.074 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.895.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
2.112.569 kr.
Bjergegårdsvej 59
Solgt
Areal
1.010 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.895.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
2.122.021 kr.
Bjergegårdsvej 61
Solgt
Areal
1.053 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.875.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
2.019.000 kr.
Bjergegårdsvej 63
Solgt
Areal
1.021 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
2.056.012 kr.
Bjergegårdsvej 65
Solgt
Areal
1.037 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
2.044.000 kr.
Bjergegårdsvej 67
Solgt
Areal
943 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.950.000 kr.
Bjergegårdsvej 69
Solgt
Areal
899 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.850.000 kr.
Bjergegårdsvej 71
Solgt
Areal
1.073 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.875.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.981.001 kr.
Bjergegårdsvej 73
Solgt
Areal
1.135 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.835.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
2.039.000 kr.
Bjergegårdsvej 75
Solgt
Areal
1.080 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.695.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.778.005 kr.
Bjergegårdsvej 77
Solgt
Areal
1.111 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.795.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.851.001 kr.
Bjergegårdsvej 79
Solgt
Areal
1.101 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.875.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
2.030.017 kr.
Bjergegårdsvej 81
Solgt
Areal
1.065 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.875.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
2.100.123 kr.
Bjergegårdsvej 83
Solgt
Areal
855 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.895.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.895.000 kr.
Bjergegårdsvej 85
Solgt
Areal
895 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.850.000 kr.
Bjergegårdsvej 87
Solgt
Areal
947 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.695.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.695.000 kr.
Bjergegårdsvej 89
Solgt
Areal
942 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.675.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.900.500 kr.
Bjergegårdsvej 91
Solgt
Areal
912 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.650.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.741.000 kr.
Bjergegårdsvej 93
Solgt
Areal
914 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.650.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.745.000 kr.
Bjergegårdsvej 95
Solgt
Areal
987 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.625.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.737.000 kr.
Bjergegårdsvej 5
Kommende
Areal
1.097 m²
Bjergegårdsvej 7
Kommende
Areal
1.071 m²