Byggegrunden på Lindevej 11 er solgt.

Er du interesseret i en byggegrund i Hammel, har vi attraktive byggegrunde til salg på Hvedebakken.

Har du spørgsmål kan du kontakte Køb og Salg-temaet på grundsalg@favrskov.dk

Værd at vide

Ønsker du at byde på byggegrunden på Lindevej 11, skal du udfylde budblanketten og sende den til Favrskov Kommune via Digital Post.

 1. Gå til Digital Post og login med MitID
 2. Vælg "Skriv ny besked"
 3. Vedhæft din budblanket i udfyldt form
 4. Vælg "Favrskov Kommune" som modtager
 5. Vælg "Grundsalg" som kategori
 6. Tryk send

Sidste frist for afgivelse af bud er 24. april 2024 kl. 12.00
Vi råder til, at du indsender dit bud i god tid. Det giver os mulighed for at kvittere for, at vi har modtaget dit bud.

Dit bud er bindende
Når du indsender et bud, er det bindende. Du kan kun fortryde ved at gøre brug af den sædvanlige fortrydelsesret i forbindelse med boligkøb på seks hverdage. Gør du brug af denne fortrydelsesret, vil du blive opkrævet 1 % af købesummen - uanset årsagen til din fortrydelse.

Grunden sælges til højeste bud over mindsteprisen
Tilbud under mindsteprisen, variable tilbud, betingede tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke komme i betragtning. Du opfordres derfor til på forhånd at undersøge hos din bank, om økonomien kan godkendes.

Procedure hvis du er højest bydende
Hvis du byder højest, udarbejder vi en købsaftale, som vi sender til dig. Vi kontakter dig forinden for at aftale nærmere om fx overtagelsesdato.

Når vi har sendt en skriftlig accept af dit bud og bekræftet, at du er højest bydende, igangsættes den sædvanlige fortrydelsesret i forbindelse med boligkøb på seks hverdage. Gør du brug af denne fortrydelsesret, vil du blive opkrævet 1 % af købesummen - uanset årsagen til din fortrydelse.

Procedure i tilfælde af flere ens højeste bud
I tilfælde af, at vi modtager flere identiske højeste bud, vil der blive holdt et ”miniudbud” blandt de, der har indsendt det samme højeste bud. Deltagerne i dette miniudbud vil blive forsøgt kontaktet telefonisk og via Digital Post, hvorefter de vil få 48 timer til at komme med et nyt tilbud via Digital Post.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Betaling
Senest 10 hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet af begge parter, skal Favrskov Kommune have modtaget skriftlig erklæring om, at købers bank indestår for rettidig betaling af købesummen senest pr. overtagelsesdagen.

Senest en uge før overtagelsesdagen vil der blive fremsendt, faktura (girokort) på købesummen samt handelsomkostningerne til købers digitale postkasse.

Når Favrskov Kommune har modtaget betalingen, vil der blive tinglyst endeligt skøde.

Byggemodning og overtagelsesdato
Grunden vil først blive byggemodnet, når den er solgt. Byggemodningen vil være færdig senest tre måneder efter købsaftalens indgåelse. Overtagelsesdagen vil kunne aftales, så du først overtager grunden, når den er byggemodnet.

Øvrige vilkår
Grundene sælges i henhold til Favrskov Kommunes standardkøbsaftale.

Ejendommen sælges efter bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021. Her fremgår det blandt andet, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle tilbud.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når du køber byggegrunden på Lindevej 11, er der en række udgifter som Favrskov Kommune dækker og en række udgifter, som du som køber selv skal betale.

Favrskov Kommune sørger for, at grunden bliver byggemodnet og afholder udgifterne hertil. Byggegrunden på Lindevej 11 vil først blive byggemodnet, når den er solgt. Byggemodningen vil være færdig senest tre måneder efter købsaftalens indgåelse. 

Favrskov Kommune har fået foretaget en enkelt jordbundsundersøgelse. Ønsker du foretaget yderligere jordbundsundersøgelser, skal du selv betale for disse.

Følgende udgifter til forsyning er indeholdt i grundprisen:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
 • Byggemodningsbidrag til fjernvarme

Følgende er ikke er indeholdt i grundprisen, og skal du derfor selv betale:

 • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
 • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
 • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme.
 • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det Forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
 • Eventuelle ekstra jordbundsprøver – ud over den kommunen har betalt for.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på seks hverdage. Det er seks hverdage regnet fra den dag aftalen indgås.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommunes Køb og Salg-team senest på den sjette hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10 % for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Grund med græs
Grund med græs
Lindevej 11
Solgt
Areal
903 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.195.000 kr.