Om Hvedebakken

Hvedebakken er en del af et stort, nyt boligområde i den sydvestlige del af Hammel.

Grundene ligger attraktivt placeret på kanten mellem byen og det åbne landskab. Her får I god plads omkring jer, mens I på samme tid har nem adgang til alt, hvad I har brug for i dagligdagen.

Et veludbygget stistystem gør det nemt at cykle til børnehave, skole, fritidsaktiviteter og indkøb.

Fra udstykningen er der kort vej til gode oplevelser i den omkringliggende natur. Tag børnene med på opdagelse i skoven og ved søerne, nyd en rolig løbetur på egen hånd, når børnene er lagt i seng, eller tag en tur på mountainbike på de mange gode spor i området.

Der er i løbet af de seneste år flyttet rigtig mange børnefamilier ind på villavejene i området, så I vil opleve at flytte ind i et kvarter med masser af liv og mange nye legekammerater.
 

Interesseret i en grund?

Overvejer I om en byggegrund på Hvedebakken er noget for jer, så kan I læse mere om, hvordan I kan reservere og købe en grund nedenfor.

Har I spørgsmål til grundene eller til købsprocessen, kan I skrive til grundsalg@favrskov.dk.

Spørgsmål og svar

Hos Favrskov Kommune kan alle potentielle købere af en byggegrund til opførsel af bolig benytte sig af muligheden for at reservere en grund i 30 dage. 

Det giver dig tid til at undersøge relevante forhold som fx finansiering, jordbundsforhold og andre byggetekniske forhold, inden du køber.

Det er gratis at reservere en grund.

Herunder kan du læse vilkårene:

Hvordan reserverer jeg?
Hvis du vil reservere en grund, skal du sende en mail til grundsalg@favrskov.dk med følgende information:

 • Dit fulde navn
 • Din nuværende adresse
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mail
 • Hvilken grund du ønsker at reservere

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra os.

Det er ikke muligt at reservere en grund telefonisk.

Varighed
Reservationen vil som udgangspunkt gælde i maksimalt 30 dage. Det er forudsat, at 30 dage er tid nok til at undersøge relevante forhold. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er nok til at undersøge bestemte forhold, kan reservationen muligvis forlænges.

Fire dages svarfrist ved bud
Modtager Favrskov Kommune et købstilbud fra anden side, har du en frist på fire kalenderdage til at meddele kommunen, om du ønsker at udnytte reservationen og dermed købe grunden. Fristen bliver regnet fra datoen, hvor du skriftligt bliver bedt om at tage stilling. 

Ophør af reservation ved overbud
Reservationen ophører, hvis Favrskov Kommune modtager et væsentligt højere købstilbud på grunden. Et væsentligt højere bud indikerer, at markedsprisen er højere end den annoncerede pris. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at sælge til markedsprisen. I disse tilfælde vil de interesserede parter indgå i et miniudbud, hvor grunden sælges til højeste bud over mindsteprisen.

Favrskov Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden bede dig tage stilling til, om du ønsker at købe grunden.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når du har fundet den helt rigtige grund, kontakter du Køb & Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Her skal du oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Nuværende adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift.

Senest 10 hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet af begge parter, stiller købers pengeinstitut garanti for købesummen. Garantien udstedes til Favrskov Kommune. Garantien stilles af et dansk anerkendt pengeinstitut.

Senest en uge før overtagelsesdagen vil der blive udsendt en faktura på købesummen (garantisummen) samt handelsomkostningerne til købers digitale postkasse. Når Favrskov Kommune har modtaget betalingen, vil der blive tinglyst endeligt skøde.

Såfremt køber ønsker at betale købesummen frem for at stille garanti, skal købesummen betales til Favrskov Kommune senest 10 hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet af begge parter. Køber vil modtage en faktura på beløbet.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.

Købsaftalen er gældende og uden forbehold
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Hvedebakken, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
 • Byggemodningsbidrag til fjernvarme

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
 • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
 • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme.
 • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det Forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
 • Eventuelle ekstra jordbundsprøver – ud over den kommunen har betalt for.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter, og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på seks hverdage. Det er seks hverdage regnet fra den dag aftalen indgås.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommunes Køb og Salg-team senest på den sjette hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10 % for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Spørgsmål til lokalplanen
Er du i tvivl om, hvordan du skal fortolke lokalplanen, kan du kontakte Planafdelingen ved Favrskov Kommune på plan@favrskov.dk.

Øvrige spørgsmål
Har du øvrige spørgsmål, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Hvedebakken 62
Ledig
Areal
1.210 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 76
Ledig
Areal
996 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 90
Ledig
Areal
854 m²
Minimum pris (inkl. moms)
995.000 kr.
Hvedebakken 92
Ledig
Areal
861 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 94
Ledig
Areal
958 m²
Minimum pris (inkl. moms)
920.000 kr.
Hvedebakken 96
Ledig
Areal
1.127 m²
Minimum pris (inkl. moms)
895.000 kr.
Hvedebakken 98
Ledig
Areal
1.153 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Hvedebakken 100
Ledig
Areal
972 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Hvedebakken 101
Ledig
Areal
1.035 m²
Minimum pris (inkl. moms)
925.000 kr.
Hvedebakken 102
Ledig
Areal
971 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Hvedebakken 104
Ledig
Areal
972 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Hvedebakken 112
Ledig
Areal
1.057 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Hvedebakken 114
Ledig
Areal
1.099 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.075.000 kr.
Hvedebakken 121
Ledig
Areal
945 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Hvedebakken 127
Ledig
Areal
981 m²
Minimum pris (inkl. moms)
995.000 kr.
Hvedebakken 131
Ledig
Areal
1.006 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Hvedebakken 133
Ledig
Areal
947 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Hvedebakken 135
Ledig
Areal
941 m²
Minimum pris (inkl. moms)
995.000 kr.
Hvedebakken 108
Reserveret
Areal
967 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Hvedebakken 44
Solgt
Areal
1.022 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.005 kr.
Hvedebakken 46
Solgt
Areal
1.012 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.005 kr.
Hvedebakken 48
Solgt
Areal
1.064 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.005 kr.
Hvedebakken 50
Solgt
Areal
1.379 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.151.000 kr.
Hvedebakken 52
Solgt
Areal
1.164 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.005 kr.
Hvedebakken 54
Solgt
Areal
1.050 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.005 kr.
Hvedebakken 56
Solgt
Areal
1.131 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.005 kr.
Hvedebakken 58
Solgt
Areal
1.084 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 60
Solgt
Areal
1.171 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.005 kr.
Hvedebakken 64
Solgt
Areal
1.312 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.075.000 kr.
Hvedebakken 66
Solgt
Areal
1.148 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Hvedebakken 68
Solgt
Areal
1.148 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.031.532 kr.
Hvedebakken 70
Solgt
Areal
1.017 m²
Minimum pris (inkl. moms)
930.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
951.002 kr.
Hvedebakken 72
Solgt
Areal
999 m²
Minimum pris (inkl. moms)
995.000 kr.
Hvedebakken 74
Solgt
Areal
900 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 78
Solgt
Areal
1.131 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
990.333 kr.
Hvedebakken 80
Solgt
Areal
1.059 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
860.000 kr.
Hvedebakken 82
Solgt
Areal
1.013 m²
Minimum pris (inkl. moms)
895.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
900.005 kr.
Hvedebakken 84
Solgt
Areal
1.072 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 86
Solgt
Areal
946 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.106 kr.
Hvedebakken 88
Solgt
Areal
1.047 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.050.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.070.000 kr.
Hvedebakken 103
Solgt
Areal
1.064 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 105
Solgt
Areal
949 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 106
Solgt
Areal
1.026 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 107
Solgt
Areal
1.062 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Hvedebakken 109
Solgt
Areal
1.213 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.075.000 kr.
Hvedebakken 110
Solgt
Areal
1.054 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Hvedebakken 111
Solgt
Areal
1.062 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 113
Solgt
Reserveret til byggeudstilling
Areal
1.062 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 115
Solgt
Reserveret til byggeudstilling
Areal
1.035 m²
Minimum pris (inkl. moms)
925.000 kr.
Hvedebakken 117
Solgt
Areal
1.035 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Hvedebakken 119
Solgt
Areal
1.062 m²
Minimum pris (inkl. moms)
995.000 kr.
Hvedebakken 123
Solgt
Areal
956 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.050.000 kr.
Hvedebakken 125
Solgt
Areal
1.189 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.175.000 kr.
Hvedebakken 129
Solgt
Areal
1.022 m²
Minimum pris (inkl. moms)
995.000 kr.
Hvedebakken 137
Solgt
Areal
843 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Hvedebakken 139
Solgt
Areal
1.069 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.099.559 kr.