Udstykningen er udsolgt

Der er ikke flere ledige grunde til salg på Flegebakken.

På naboudstykningen Seglager er der fortsat enkelte ledige grunde til salg.

Du kan også skrive dig på interesselisten for byggegrunde i Hadsten. Så får du direkte besked, når vi sætter nye grunde til salg i Hadsten og omegn.
 

Om Flegebakken

Flegebakken er første etape af det store nye Ginneruplund-område i det sydlige Hadsten.

Grundene her ligger ideelt i forhold til skole, indkøbsmuligheder, byen og er samtidig helt tæt på skov og natur.

Hadsten er med sine ca. 8.000 indbyggere en by med mange gode tilbud og faciliteter. Byen har alt, hvad man skal bruge i hverdagen af daginstitutioner, skoler, gymnasium, øvrige uddannelsesinstitutioner, dagligvarebutikker og et bredt udvalg af detailbutikker.

Værd at vide

Hos Favrskov Kommune kan alle potentielle købere af en byggegrund til opførsel af bolig benytte sig af muligheden for at reservere en grund i 30 dage. 

Det giver dig tid til at undersøge relevante forhold som fx finansiering og byggetekniske forhold, inden du køber.

Det er gratis at reservere en grund.

Herunder kan du læse vilkårene:

Hvordan reserverer jeg?
Hvis du vil reservere en grund, skal du sende en mail til grundsalg@favrskov.dk med følgende information:

 • Dit fulde navn
 • Din nuværende adresse
 • Dit telefonnummer
 • Hvilken grund du ønsker at reservere

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra os.

Varighed
Reservationen vil som udgangspunkt gælde i maksimalt 30 dage. Det er forudsat, at 30 dage er tid nok til at undersøge relevante forhold. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er nok til at undersøge bestemte forhold, kan reservationen muligvis forlænges.

Svar inden for fire dage
Modtager Favrskov Kommune et købstilbud fra anden side, har du en frist på fire kalenderdage til at meddele kommunen, om du ønsker at udnytte reservationen og dermed købe grunden. Fristen bliver regnet fra datoen, hvor du skriftligt bliver bedt om at tage stilling. 

Ophør af reservation
Reservationen ophører, hvis Favrskov Kommune modtager et væsentligt højere købstilbud på grunden. Et væsentligt højere bud indikerer, at markedsprisen er højere end den annoncerede pris. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at sælge til markedsprisen. Grunden vil derfor blive udbudt offentligt til salg. Grunden kan ikke reserveres før eller under et udbud.

Favrskov Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden bede dig tage stilling til, om du ønsker at købe grunden.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Flegebakken, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
 • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det
 • forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et
 • kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
 • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
 • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
 • Eventuelle jordbundsprøver - udover den kommunen har betalt for.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter, og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hverdage regnet fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommune, Køb og Salg – senest på den 6. hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Når du har fundet den helt rigtige grund kontakter du Køb & Salg.

Det kan du gør pr. mail - grundsalg@favrskov.dk.

Du skal oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Adresse
 • Tlf.nr.
 • Mail-adresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift. Når du har underskrevet købsaftalen modtager du digitalt, faktura til betaling på 10 procent af grundens pris.

Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Har du spørgsmål til købsaftalens indhold, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Køb & Salg.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.

Flegebakken 1
Solgt
Areal
872 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Flegebakken 2
Solgt
Areal
952 m²
Minimum pris (inkl. moms)
930.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
930.000 kr.
Flegebakken 3
Solgt
Areal
861 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.035.083 kr.
Flegebakken 4
Solgt
Areal
888 m²
Minimum pris (inkl. moms)
920.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
920.000 kr.
Flegebakken 5
Solgt
Areal
853 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.015.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.015.000 kr.
Flegebakken 6
Solgt
Areal
855 m²
Minimum pris (inkl. moms)
920.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
920.000 kr.
Flegebakken 7
Solgt
Areal
849 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Flegebakken 8
Solgt
Areal
889 m²
Minimum pris (inkl. moms)
925.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
925.000 kr.
Flegebakken 9
Solgt
Areal
866 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Flegebakken 10
Solgt
Areal
919 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.035.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.035.000 kr.
Flegebakken 11
Solgt
Areal
806 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Flegebakken 12
Solgt
Areal
876 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
975.000 kr.
Flegebakken 13
Solgt
Areal
804 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Flegebakken 14
Solgt
Areal
868 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.000 kr.
Flegebakken 15
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.325.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.325.000 kr.
Flegebakken 16
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.050.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.065.825 kr.
Flegebakken 17
Solgt
Areal
802 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Flegebakken 18
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.020.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.020.000 kr.
Flegebakken 19
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.015.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.015.000 kr.
Flegebakken 20
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.020.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.020.000 kr.
Flegebakken 21
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.015.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.015.000 kr.
Flegebakken 22
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.030.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.030.000 kr.
Flegebakken 23
Solgt
Areal
1.034 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.020.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.020.000 kr.
Flegebakken 24
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.040.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.040.000 kr.
Flegebakken 25
Solgt
Areal
901 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Flegebakken 26
Solgt
Areal
908 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.040.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.065.001 kr.
Flegebakken 27
Solgt
Areal
818 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.000.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.000.000 kr.
Flegebakken 28
Solgt
Areal
856 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Flegebakken 29
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.026.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.026.000 kr.
Flegebakken 30
Solgt
Areal
852 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Flegebakken 31
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
940.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
940.000 kr.
Flegebakken 32
Solgt
Areal
874 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.200.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.200.000 kr.
Flegebakken 33
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.100.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.100.000 kr.
Flegebakken 34
Solgt
Areal
831 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.200.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.331.332 kr.
Flegebakken 35
Solgt
Areal
802 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Flegebakken 36
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Flegebakken 37
Solgt
Areal
804 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Flegebakken 38
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.305.139 kr.
Flegebakken 39
Solgt
Areal
804 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Flegebakken 40
Solgt
Areal
844 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.381.500 kr.
Flegebakken 41
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.200.000 kr.
Flegebakken 42
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Flegebakken 43
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.400.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.400.000 kr.
Flegebakken 44
Solgt
Areal
801 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Flegebakken 45
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.325.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.408.000 kr.
Flegebakken 47
Solgt
Areal
803 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Flegebakken 49
Solgt
Areal
802 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Flegebakken 51
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.200.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.200.000 kr.
Flegebakken 53
Solgt
Areal
804 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Flegebakken 55
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.350.100 kr.
Flegebakken 57
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.200.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.200.000 kr.
Flegebakken 59
Solgt
Areal
801 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Flegebakken 61
Solgt
Areal
806 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Flegebakken 63
Solgt
Areal
806 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Flegebakken 65
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Flegebakken 67
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.400.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.400.000 kr.
Flegebakken 69
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.400.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.400.000 kr.
Flegebakken 71
Solgt
Areal
841 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.375.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.375.000 kr.
Flegebakken 73
Solgt
Areal
821 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.350.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.350.000 kr.
Flegebakken 75
Solgt
Areal
815 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Flegebakken 77
Solgt
Areal
803 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.300.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.300.000 kr.