I Favrskov Kommune kan du opleve den smukke natur gennem egnens mange vandreruter.

Her får man adgang til et smukt og varieret landskab. Du kan opleve smukke brede ådale med græssende dyr og høje bakker med en vidunderlig udsigt over et kuperet terræn. Du kan fx gå på den historiske Træksti, strækningen mellem Bamsebo Camping og Ulstrup kan anbefales, hvis ikke turen skal gå fra Silkeborg, gennem Favrskov og til Randers. 

Du kan bestige Busbjerg og nyde den vidunderlige udsigt fra toppen, eller hvad med en gåtur i den smukke Søftendal, hvor du kan lede efter sjældne orkideer - mulighederne er mange i naturrige Favrskov. 
Går turen forbi Skibssætningen ved Vejerslev skov, kan du få fornemmelsen af fortiden, når du går forbi de høje rejste sten, der viser omridset at en formodet kongegrav fra jernalderen. 

Nogle af ruterne er på privat jord, og her gælder det bla. at færdsel kun foregår på stierne. Se mere om adgang til naturen på mst.dk/friluftsliv.

Naturperler i Favrskov

Favrskov gemmer på en række naturperler - vi har ådale, bakkekamme, enghøje og moser.

På alle naturperler er der digitalt afmærkede ruter, så du kan gå en tur og opleve vores fantastiske natur.

Rigtig god fornøjelse.

Læs mere her
Engblommer i græsmark
Gå en tur langs Trækstien ved Vejrslev

Favrskovruten

Favrskovruten er et stinet, som forbinder Favrskov i naturen. Der findes 7 hovedruter, som kan ses på kortet. Hovedstierne er: Banestien, Gudenåstien, Lilleåstien, Øst-sporet, Vest-sporet, Skivholme-Voer Mølle og Søbyvad-Hinnerup. 

Kortlægningen af stisystemerne skal gøre det nemmere for folk at komme rundt i kommunen via naturen. Favrskovruten er ét af de projekter, som Favrskov Kommune laver med samarbejdspartnere for at forene hverdagslivet med naturen i Favrskov Kommune. Du kan også se Favrskovruterne i vores vandre-app: Oplev Favrskov.

Kort om projektet:

Etableringen af Farvskovruten var et nu afsluttet projektet igangsat af LAG Favrskov i samarbejde med Favrskov Kommune, Landsbyrådet, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening samt repræsentanter i landsbyerne i Favrskov Kommune. Projektet fik økonomisk tilskud fra Fødevareministeriet, EU, LAG Favrskov og den budgetramme, som LAG Favrskov har til rådighed fra Favrskov Kommune.