Gå en tur på overdrevet ved Søftendalen

Søftendalen er et flot naturområde (især overdrev) i udkanten af Søften og Hinnerup. Arealet afgræsses af kreaturer, som er med til at holde området åbent til glæde for dyr og planter. Dalen er landskabsmæssig spændende og smuk, og så er der et rigt dyre- og planteliv. Noget af arealet ejes af Favrskov Kommune, men en stor del er privatejet.

Sådan kommer du til Søftendalen 

Adgang til området kan ske fra industriområdet i Hinnerup eller markvejen, som starter ved lyskrydset i Søften. Der er også stisystem, som udspringer fra Overdrevet i Hinnerup samt sti, som forbinder området med skovområdet ved Himmerigskoven. I midten af overdrevsområdet findes en infotavle, som beskriver området.

Dyr og planter

I Søftendalen er der et stort antal af typiske overdrevsarter såsom kornet stenbræk, lav skorzoner, knoldranunkel, tormentil, hjertegræs, almindelig kattefod, guldblomme, almindelig mælkeurt og bakkestar. Desuden er der også de mere sjældne orkideer bakke-gøgelilje og plettet gøgeurt i området. De mange planter i området virker tiltrækkende på insekter, blandt andet en lang række dagsommerfugle – grøn køllesværmer er ret talrig, og man kan også være heldig at finde den mere sjældne mark-perlemorsommerfugl.

I Rønbækdalen lige nord for Søftendalen, er der også et rigt dyre- og planteliv – her er naturtypen ikke overdrev, men mose og eng. I engen vokser blandt andet engblomme, trævlekrone og topstar.

Områdets historie 

Søftendalens stejle skrænter har været afgræsset igennem mange hundrede år, måske flere tusinde.  I gamle dage var overdrevene vigtige græsningsarealer for bønderne, men i dag er overdrev blevet en sjælden naturtype. Mange af de tidligere overdrev er enten opdyrket eller sprunget i skov. Ofte er det kun på stejle og ufremkommelige steder, ligesom ved Søftendalen, at overdrevene er bevaret.