Tag en tur på Trækstien langs med Gudenåen

Trækstien, som også kaldes Pramdragerstien, er en ca. 74 km lang vandrerute langs med Gudenåen mellem Randers og Silkeborg. I gamle dage trak pramdragere pramme på kanten af åen - prammene var lastet med mange forskellige varer såsom papir og tegl.

I dag er Trækstien fredet, og på den privatejede del mellem Kongensbro og Fladbro er der kun adgang til fods, ligesom hunde ikke er tilladt – heller ikke i snor. Der er dog enkelte, korte strækninger i Favrskov kommune, hvor hund i snor er tilladt: Ved Dannebrogpladsen i Ulstrup og umiddelbart øst herfor. Det fremgår af Fredningskortet.

På Træstien i Favrskov Kommune går du på kanten af Gudenåen – og det er udfordrende! På nogle strækninger er stien nærmest utilgængelig – se nedenfor. Men det er også en hel fantastisk oplevelse af at gå på kanten af Danmarks længste vandløb i et varieret landskab og i juni og juli måned med de blå pragtvandnymfer sværmende om hovedet. På turen i Favrskov Kommune kan du opleve den kæmpestore rekonstruerede skibssætning fra jernalderen Høj Stene, et af de smukkeste udsigtspunkter i Gudenådalen Busbjerg, og i Ulstrup kan du blive tanket op, overnatte i shelter på Dannebrogpladsen, kigge over til det smukke Ulstrup Slot på den anden side af åen og komme til og fra med toget. Find indkøb, overnatning, seværdigheder med meget på oplevgudenaa.dk.

Farbarhed

Trækstien i Favrskov kommune kan være meget utilgængelig – især på grund af vand – i sommerhalvåret også på grund af højt græs og brændenælder. Som regel er stien mest farbar i perioden april-juni, hvor vandstanden normalvis er på sit laveste niveau. Men selv i denne periode kan der være tidspunkter, hvor stien er oversvømmet og dermed ikke farbar, og der er risiko for smat og mudder året rundt!

Der er særligt to områder, der er svært tilgængelige i Favrskov kommune:

  1. Det ene vest for Bamsebo Camping, se illustration nr. 1. Her anbefales man at gå op på asfaltvejen Hagenstrupvej ved Busbjerg Kanorasteplads (der er gule pile fra kanopladsen) og så følge cykelstien til Bamsebo Camping, hvor man kan komme på Trækstien igen. Hvis du går den anden vej - mod Bjerringbro og Silkeborg - så gå op på Hagenstrupvej ved Bamsebo Camping og følg cykelstien, til der kommer en lille gul pil ned til Trækstien igen. Vær opmærksom på, at pilen står i den forkerte retning, når du kommer fra øst, se illustration nr. 2.
     
  2. Den anden strækning er gennem Vellev Mose mellem Ulstrup og Åbro vest for Langå. Her vedligeholdes stien ikke. Her må du ud på en lidt længere tur – du kan finde den alternative rute mellem Ulstrup og Åbro her.  
Illu 1.jpg
Illu 1 - Strækningen mellem Busbjerg Kanorasteplads og Bamsebo Camping
Illu 2.jpg
Illu 2 - Vand på stien melem Busbjerg Kanorasteplads og Bamsebo Camping

Kort over Trækstien

Nedenstående kort giver en indikation af, hvor der er gode og dårlige strækninger og giver dermed information om Trækstiens farbarhed. Enkelte alternative ruter er også vist på kortet

Nyt stiprojekt på vej

I de kommende år bliver Trækstien i Favrskov Kommune renoveret som en del af det store projekt ”GudenåStien – fra kilde til fjord”.

Læs mere om GudenåStien
Gudenåen.jpg

Sådan finder du Trækstien

Silkeborg Kommunes hjemmeside, er der gode kort over området og forslag til parkering m.m.

I Favrskov Kommune er der parkering følgende steder:

  • Vejerslev Skov: parkering ved ophalerpladsen overfor Kongensbro Kro (i Silkeborg Kommune).
  • Dannebrogpladsen i Ulstrup – her er der blandt andet også kano-ophalerplads, udeskole og legeplads
  • Ved Busbjerg, hvorfra man kan gå ned til Trækstien.
  • Ved Kællinghølbroen i den vestlige del af kommunen.

Der er også adgangspunkter flere steder, blandt andet ved Engvej (kun handicap-parkering), Hagenstrupparken ved Ulstrup, Bamsebo Camping og Åbro.

På kortet er desuden angivet de steder, hvor kommunen har gennemført projekter i form af hævede træ- og grusstier (Vejerslev skov og Ulstrup) samt de steder, hvor Trækstien ofte er oversvømmet og dermed svært tilgængelig store dele af året (særligt strækningen øst for Ulstrup, ved Vellev mose og Åbro).
 

Gudenåens dyr og planter

I Gudenåen findes en række ”storvands-former” af dyr og planter, som kun findes i større vandløb. Gudenåens rummer blandt andet en særlig stor variation af arter og krydsninger af vandplanteslægten vandaks. 

Vandplanternernes vækstbetingelser er blevet bedre i det klare vand, efter vandremuslingen har spredt til Gudenåsystemet. Det er en invasiv art, som breder sig hurtigt, og filtrerer vandet effektivt for alger. Den kan dog også have negative følger da den konkurrerer med hjemmehørende muslingearter om den samme føde eller ”plads”.

Der er også registreret de rødlistede og sjældne hav- og flodlampretter, der på samme vis som ål og laks vandrer mellem vandløb og havet.

Af særlige insekter ved Gudenåen bør nævnes grøn kølleguldsmed, der er Favrskov Kommunes ansvarsart og beskyttet af EU-lovgivningen. Arten vurderes at være i fremgang på landsplan sandsynligvis pga. mange restaureringsprojekter i vandløb. Den kan ligne alm. flodguldsmed, som også findes ved åen. Desuden er der den meget flotte sortbåndet pragtvandnymfe, som er meget talrig langs Gudenåen.
 

Fiskeri

Der er tre lystfiskerforeninger, som rå­der over den del af Gudenåen, som findes i Favrskov Kommune: Bjerringbro, Langå og Randers Sportsfiskerforenin­ger.

Ved Ulstrup er det Bjerringbro Sportsfiskerforening, som sælger fiske­kort.
Der skal have gyldigt fisketegn ved køb af dagkort, og det skal med­bringes under fiskeri. Du kan købe tegnet online på www.fisketegn.dk.