Om Lindkjærvej

Udstykningen Lindkjærvej ligger midt i den hyggelige, lille landsby Vissing. Landsbyen ligger i et kuperet og naturskønt terræn. Der er 5 km Hadsten, 15 km til Randers og 30 km til Aarhus.

Vissing er en landsby, hvor man hilser på hinanden, og hvor man kommer hinanden ved. Der er fællesspisning i forsamlingshuset og en stribe årligt tilbagevendende arrangementer for både store og små.

Grundene på Lindkjærvej ligger centralt i byen, og den høje placering giver gode muligheder for at få et flot kig ud over byen og landskabet.

Området er omfattet af lokalplan 162. Hvis I ønsker at opføre et hus, der falder uden for det, der er anvist i lokalplanen, skal der ansøges om dispensation fra lokalplanen. I kan først ansøge om dispensation i forbindelse med en konkret byggeansøgning, men I er velkomne til at kontakte planafdelingen på plan@favrskov.dk, inden I køber grunden, så I kan blive klogere på, hvad der kan lade sig gøre.

Er du interesseret i en grund, er du velkommen til at kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Værd at vide

Hvis du gerne vil købe en grund, skal du kontakte Køb & Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Her skal du oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Nuværende adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Herefter udarbejder vi en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift.

Når du har underskrevet købsaftalen, modtager du en digital faktura til betaling på 10 procent af grundens pris.

Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.

Købsaftalen er gældende og uden forbehold
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Lindkjærvej, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg - Kloakledninger for hhv. regn- og spildevand er ved stikledninger ført ca. ½ m ind på parcellen og er afsluttet med brønde.
 • Tilslutning til el-forsyning - El-forsyning er fremført til parcellens skel. Udgifter til nedlægning af stikledning på parcellens areal må dog afholdes af køber uden for købesummen. (Elro tlf. 8710 1520).
 • Vandforsyning - Stikledning med stophane er ført ca. ½ m ind på parcellen. Tilslutningsbidraget til Vissing Vandværk er ikke medregnet i købesummen, og må afholdes af køberen uden for købesummen.

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
 • Kloaksystemet indenfor det solgte areals skel.
 • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
 • Eventuelle jordbundsprøver.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter, og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hverdage regnet fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommune, Køb og Salg – senest på den 6. hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Lindkjærvej 4
Ledig
Areal
877 m²
Minimum pris (inkl. moms)
155.000 kr.
Lindkjærvej 6
Ledig
Areal
1.285 m²
Minimum pris (inkl. moms)
195.000 kr.
Lindkjærvej 8
Ledig
Areal
1.032 m²
Minimum pris (inkl. moms)
155.000 kr.
Lindkjærvej 10
Ledig
Areal
1.152 m²
Minimum pris (inkl. moms)
195.000 kr.