Om Hvedebakken

I den sydvestlige del af Hammel udbyder kommunen nu 45 spændende boliggrunde. De 45 grunde udgør 2. etape af et stort lokalplansområde med plads til i alt 180-200 boliger.

På Hvedebakken i Hammel  er du tæt på rekreative områder, skole, indkøbsmuligheder og idrætsfaciliteter.

Et veludbygget stisystem forbinder det nye boligområde med de mange faciliteter, så store som små kan komme sikkert fra A til B. Der er kort afstand til busforbindelser på Viborgvej og kun 25 km til Aarhus.

Børnepasning, skoler og fritid

Fra udstykningen er der via stisystemet omkring 500 meter til den integrerede institution Grævlingehulen. Børnehaven Søndervang ligger ved Søndervangsskolen med SFO - knap 2 km. fra udstykningen.

Derudover kan kommunen tilbyde dagpleje, andre børnehaver, vuggestuer, skoler og friskoler.

I centrum af Hammel ligger byens bibliotek og kulturhus, og herudover Hammel Idrætscenter med haller, svømmehal, boldbaner samt tennis- og cykelklub.

Transport og trafik

Nær biblioteket ligger rutebilstationen, hvorfra der er busser til bl.a. Aarhus, Randers, Silkeborg og Bjerringbro/Viborg.

Der er fra grundene mindre end 1 km. til Viborgvej A26 og ca. 15 km til motorvej E45. Til Aarhus er der ca. 25 km, til Randers ca. 30 km, til Silkeborg 25 km. og til Viborg ca. 41 km.

Varmeforsyning og tilslutning
Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme er inkluderet i grundprisen.

Værd at vide

Hos Favrskov Kommune kan alle potentielle købere af en byggegrund til opførsel af bolig benytte sig af muligheden for at reservere en grund i 30 dage. 

Det giver dig tid til at undersøge relevante forhold som fx finansiering og byggetekniske forhold, inden du køber.

Det er gratis at reservere en grund.

Herunder kan du læse vilkårene:

Hvordan reserverer jeg?
Hvis du vil reservere en grund, skal du sende en mail til grundsalg@favrskov.dk med følgende information:

 • Dit fulde navn
 • Din nuværende adresse
 • Dit telefonnummer
 • Hvilken grund du ønsker at reservere

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra os.

Varighed
Reservationen vil som udgangspunkt gælde i maksimalt 30 dage. Det er forudsat, at 30 dage er tid nok til at undersøge relevante forhold. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er nok til at undersøge bestemte forhold, kan reservationen muligvis forlænges.

Svar inden for fire dage
Modtager Favrskov Kommune et købstilbud fra anden side, har du en frist på fire kalenderdage til at meddele kommunen, om du ønsker at udnytte reservationen og dermed købe grunden. Fristen bliver regnet fra datoen, hvor du skriftligt bliver bedt om at tage stilling. 

Ophør af reservation
Reservationen ophører, hvis Favrskov Kommune modtager et væsentligt højere købstilbud på grunden. Et væsentligt højere bud indikerer, at markedsprisen er højere end den annoncerede pris. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at sælge til markedsprisen. Grunden vil derfor blive udbudt offentligt til salg. Grunden kan ikke reserveres før eller under et udbud.

Favrskov Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden bede dig tage stilling til, om du ønsker at købe grunden.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Hvedebakken, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
 • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme.

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • Tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon.
 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
 • Kloaksystemet indenfor det solgte areals skel.
 • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
 • Eventuelle jordbundsprøver - udover den kommunen har betalt for.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter, og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hverdage regnet fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommune, Køb og Salg – senest på den 6. hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Når du har fundet den helt rigtige grund kontakter du Køb & Salg.

Det kan du gør pr. mail - grundsalg@favrskov.dk.

Du skal oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Adresse
 • Tlf.nr.
 • Mail-adresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift. Når du har underskrevet købsaftalen modtager du digitalt, faktura til betaling på 10 procent af grundens pris.

Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Har du spørgsmål til købsaftalens indhold, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Køb & Salg.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.

Hvedebakken 12
Ledig
Areal
945 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 40
Reserveret
Areal
1.010 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Hvedebakken 43
Reserveret
Areal
1.013 m²
Minimum pris (inkl. moms)
800.000 kr.
Hvedebakken 59
Reserveret
Areal
855 m²
Minimum pris (inkl. moms)
725.000 kr.
Hvedebakken 1
Solgt
Areal
1.032 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 2
Solgt
Areal
990 m²
Minimum pris (inkl. moms)
725.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
725.000 kr.
Hvedebakken 3
Solgt
Areal
1.036 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
855.200 kr.
Hvedebakken 4
Solgt
Areal
1.013 m²
Minimum pris (inkl. moms)
775.500 kr.
Salgspris (inkl. moms)
775.500 kr.
Hvedebakken 5
Solgt
Areal
1.029 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 6
Solgt
Areal
1.007 m²
Minimum pris (inkl. moms)
775.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
775.000 kr.
Hvedebakken 7
Solgt
Areal
1.016 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.009.999 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.009.999 kr.
Hvedebakken 8
Solgt
Areal
1.106 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 9
Solgt
Areal
1.021 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.005.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.005.000 kr.
Hvedebakken 10
Solgt
Areal
1.031 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Hvedebakken 11
Solgt
Areal
849 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 13
Solgt
Areal
836 m²
Minimum pris (inkl. moms)
900.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
900.000 kr.
Hvedebakken 14
Solgt
Areal
1.011 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 15
Solgt
Areal
1.103 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 16
Solgt
Areal
995 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 17
Solgt
Areal
980 m²
Minimum pris (inkl. moms)
930.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
930.000 kr.
Hvedebakken 18
Solgt
Areal
986 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 19
Solgt
Areal
912 m²
Minimum pris (inkl. moms)
930.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
930.000 kr.
Hvedebakken 20
Solgt
Areal
958 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 21
Solgt
Areal
1.156 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 22
Solgt
Areal
1.076 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
826.000 kr.
Hvedebakken 23
Solgt
Areal
1.034 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 25
Solgt
Areal
1.055 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Hvedebakken 27
Solgt
Areal
1.046 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Hvedebakken 29
Solgt
Areal
1.166 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 31
Solgt
Areal
1.143 m²
Minimum pris (inkl. moms)
745.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
745.000 kr.
Hvedebakken 33
Solgt
Areal
1.116 m²
Minimum pris (inkl. moms)
600.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
600.000 kr.
Hvedebakken 35
Solgt
Areal
1.064 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 36
Solgt
Areal
1.062 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 37
Solgt
Areal
1.050 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 38
Solgt
Areal
985 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Hvedebakken 39
Solgt
Areal
1.024 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 41
Solgt
Areal
1.036 m²
Minimum pris (inkl. moms)
800.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
800.000 kr.
Hvedebakken 42
Solgt
Areal
1.034 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 45
Solgt
Areal
973 m²
Minimum pris (inkl. moms)
800.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
800.000 kr.
Hvedebakken 47
Solgt
Areal
1.040 m²
Minimum pris (inkl. moms)
775.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
775.000 kr.
Hvedebakken 49
Solgt
Areal
866 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 51
Solgt
Areal
845 m²
Minimum pris (inkl. moms)
775.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
810.500 kr.
Hvedebakken 53
Solgt
Areal
829 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 55
Solgt
Areal
831 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 57
Solgt
Areal
834 m²
Minimum pris (inkl. moms)
775.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
775.000 kr.