Nye byggegrunde i attraktivt kvarter i Hadsten

Munkebakken er en del af et større nyt boligområde, hvor mange familier allerede har etableret sig.

Grundene på Munkebakken ligger attraktivt placeret, hvor byen møder den omkringliggende kuperede natur. Her har I kort vej til indkøb, dagtilbud, skole og byens andre faciliteter, mens I til den anden side kan nyde det åbne landskab.
 

Interesseret i en grund på Munkebakken?

På kortet længere nede på siden kan du se, hvilke grunde der er ledige.

Er du interesseret i en grund kan du købe eller en grund ved at kontakte Køb og Salg-teamet på grundsalg@favrskov.dk.

Nedenfor kan du læse mere om Munkebakken og om vilkårene for køb og reservation af grundene.

Værd at vide

Hos Favrskov Kommune kan alle potentielle købere af en byggegrund til opførsel af bolig benytte sig af muligheden for at reservere en grund i 30 dage. 

Det giver dig tid til at undersøge relevante forhold som fx finansiering, jordbundsforhold og andre byggetekniske forhold, inden du køber.

Det er gratis at reservere en grund.

Herunder kan du læse vilkårene:

Hvordan reserverer jeg?
Hvis du vil reservere en grund, skal du sende en mail til grundsalg@favrskov.dk med følgende information:

 • Dit fulde navn
 • Din nuværende adresse
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mail
 • Hvilken grund du ønsker at reservere

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra os.

Det er ikke muligt at reservere en grund telefonisk.

Varighed
Reservationen vil som udgangspunkt gælde i maksimalt 30 dage. Det er forudsat, at 30 dage er tid nok til at undersøge relevante forhold. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er nok til at undersøge bestemte forhold, kan reservationen muligvis forlænges.

Fire dages svarfrist ved bud
Modtager Favrskov Kommune et købstilbud fra anden side, har du en frist på fire kalenderdage til at meddele kommunen, om du ønsker at udnytte reservationen og dermed købe grunden. Fristen bliver regnet fra datoen, hvor du skriftligt bliver bedt om at tage stilling. 

Ophør af reservation ved overbud
Reservationen ophører, hvis Favrskov Kommune modtager et væsentligt højere købstilbud på grunden. Et væsentligt højere bud indikerer, at markedsprisen er højere end den annoncerede pris. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at sælge til markedsprisen. I disse tilfælde vil de interesserede parter indgå i et miniudbud, hvor grunden sælges til højeste bud over mindsteprisen.

Favrskov Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden bede dig tage stilling til, om du ønsker at købe grunden.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når du har fundet den helt rigtige grund, kontakter du Køb & Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Her skal du oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Nuværende adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift.

Senest 10 hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet af begge parter, stiller købers pengeinstitut garanti for købesummen. Garantien udstedes til Favrskov Kommune. Garantien stilles af et dansk anerkendt pengeinstitut.

Senest en uge før overtagelsesdagen vil der blive udsendt en faktura på købesummen (garantisummen) samt handelsomkostningerne til købers digitale postkasse. Når Favrskov Kommune har modtaget betalingen, vil der blive tinglyst endeligt skøde.

Såfremt køber ønsker at betale købesummen frem for at stille garanti, skal købesummen betales til Favrskov Kommune senest 10 hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet af begge parter. Køber vil modtage en faktura på beløbet.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.

Købsaftalen er gældende og uden forbehold
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

De grønne grunde er ledige. Disse kan reserveres og købes.

De gule grunde er reserveret. Grundene 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 og 34 er reserveret til en mulig kommende byggeudstilling i 2025. 

De grå grunde er kommende grunde. Det vides endnu ikke, hvornår disse grunde sættes til salg, men det forventes, at der går nogle år.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Munkebakken, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
 • Byggemodningsbidrag til fjernvarme

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
 • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
 • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme.
 • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det Forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
 • Eventuelle ekstra jordbundsprøver – ud over den kommunen har betalt for.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med disse punkter, og de håndterer det ofte for dig som eventuel bygherre.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på seks hverdage. Det er seks hverdage regnet fra den dag aftalen indgås.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommunes Køb og Salg-team senest på den sjette hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10 % for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Køb og Salg-teamet på grundsalg@favrskov.dk


Munkebakken 2
Ledig
Areal
807 m²
Minimum pris (inkl. moms)
925.000 kr.
Munkebakken 3
Ledig
Areal
831 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Munkebakken 4
Ledig
Areal
808 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Munkebakken 5
Ledig
Areal
825 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Munkebakken 6
Ledig
Areal
809 m²
Minimum pris (inkl. moms)
975.000 kr.
Munkebakken 7
Ledig
Areal
808 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Munkebakken 8
Ledig
Areal
803 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Munkebakken 9
Ledig
Areal
828 m²
Minimum pris (inkl. moms)
995.000 kr.
Munkebakken 11
Ledig
Areal
811 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.075.000 kr.
Munkebakken 12
Ledig
Afventer boreprøve
Areal
806 m²
Minimum pris (inkl. moms)
860.000 kr.
Munkebakken 14
Ledig
Areal
802 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Munkebakken 16
Ledig
Areal
805 m²
Minimum pris (inkl. moms)
995.000 kr.
Munkebakken 17
Ledig
Areal
837 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Munkebakken 19
Ledig
Areal
820 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Munkebakken 23
Ledig
Areal
956 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.175.000 kr.
Munkebakken 27
Ledig
Areal
805 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Munkebakken 36
Ledig
Areal
804 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Munkebakken 38
Ledig
Areal
916 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.195.000 kr.
Munkebakken 44
Ledig
Areal
929 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Munkebakken 1
Reserveret
Areal
954 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Munkebakken 10
Reserveret
Afventer boreprøve
Areal
811 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Munkebakken 13
Reserveret
Areal
881 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Munkebakken 18
Reserveret
Byggeudstilling
Areal
801 m²
Munkebakken 20
Reserveret
Byggeudstilling
Areal
801 m²
Munkebakken 22
Reserveret
Byggeudstilling
Areal
801 m²
Munkebakken 24
Reserveret
Byggeudstilling
Areal
801 m²
Munkebakken 25
Reserveret
Areal
807 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.295.000 kr.
Munkebakken 26
Reserveret
Byggeudstilling
Areal
813 m²
Munkebakken 28
Reserveret
Byggeudstilling
Areal
954 m²
Munkebakken 30
Reserveret
Byggeudstilling
Areal
901 m²
Munkebakken 32
Reserveret
Byggeudstilling
Areal
890 m²
Munkebakken 34
Reserveret
Byggeudstilling
Areal
859 m²
Munkebakken 15
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Munkebakken 21
Solgt
Mulighed for dobbelthus
Areal
1.012 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.295.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.301.000 kr.
Munkebakken 40
Solgt
Mulighed for dobbelthus
Areal
1.264 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.395.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.532.100 kr.
Munkebakken 42
Solgt
Areal
891 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.325.000 kr.
Munkebakken
Kommende
Areal
800 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
828 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
804 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
858 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
816 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
818 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
812 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
967 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
944 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
1.025 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
1.013 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
930 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
848 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
897 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
1.149 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
806 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
971 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
820 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
876 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
841 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
800 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
952 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
910 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
864 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
820 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
805 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
802 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
805 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
883 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
804 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
823 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
832 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
966 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
837 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
842 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
844 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
844 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
800 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
812 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
826 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
811 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
925 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
813 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
802 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
820 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
819 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
899 m²
Munkebakken
Kommende
Areal
810 m²