Om Ridder Munks Vej

Ridder Munks Vej ligger i den nordlige udkant af Thorsø.

Grundene på den lukkede vej ligger på en vestvendt skråning med udsigt over de lavereliggende arealer omkring Borre Å.

Mod nord afgrænses boligområdet af et større landbrugsareal.

Børnepasning, skoler og fritid

Ridder Munks Vej ligger få hundrede meter fra Tungelundskolen med SFO og Naturbørnehaven Bakkegaarden. Den integrerede institution Thorsø Børnehus ligger 1-2 km væk – alt efter om man er i bil eller på cykel/til fods. Derudover kan kommunen tilbyde dagpleje, andre skoler og friskoler.

De nærmeste ungdomsuddannelser er placeret i Bjerringbro (gymnasium og højskole) og Hadsten (Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Gymnasium og Hadsten Højskole).

Ved siden af Tungelundskolen ligger byens friluftsbad og Tungelund Aktivitetscenter. Sidstnævnte med motionscenter, haller og cafe. I forbindelse med alt dette ligger idræts- og boldbaner og byens idrætsforening.

Nye boliggrunde på vej

Anden etape af boligområdet Ridder Munks Vej er under udvikling, og det betyder, at der er flere attraktive boliggrunde på vej i Thorsø.

Vil du gerne være blandt de første, der får besked, kan du skrive dig på interesselisten nederst på denne side.

Værd at vide

Hos Favrskov Kommune kan alle potentielle købere af en byggegrund til opførsel af bolig benytte sig af muligheden for at reservere en grund i 30 dage. 

Det giver dig tid til at undersøge relevante forhold som fx finansiering og byggetekniske forhold, inden du køber.

Det er gratis at reservere en grund.

Herunder kan du læse vilkårene:

Hvordan reserverer jeg?
Hvis du vil reservere en grund, skal du sende en mail til grundsalg@favrskov.dk med følgende information:

 • Dit fulde navn
 • Din nuværende adresse
 • Dit telefonnummer
 • Hvilken grund du ønsker at reservere

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra os.

Varighed
Reservationen vil som udgangspunkt gælde i maksimalt 30 dage. Det er forudsat, at 30 dage er tid nok til at undersøge relevante forhold. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er nok til at undersøge bestemte forhold, kan reservationen muligvis forlænges.

Svar inden for fire dage
Modtager Favrskov Kommune et købstilbud fra anden side, har du en frist på fire kalenderdage til at meddele kommunen, om du ønsker at udnytte reservationen og dermed købe grunden. Fristen bliver regnet fra datoen, hvor du skriftligt bliver bedt om at tage stilling. 

Ophør af reservation
Reservationen ophører, hvis Favrskov Kommune modtager et væsentligt højere købstilbud på grunden. Et væsentligt højere bud indikerer, at markedsprisen er højere end den annoncerede pris. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at sælge til markedsprisen. Grunden vil derfor blive udbudt offentligt til salg. Grunden kan ikke reserveres før eller under et udbud.

Favrskov Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden bede dig tage stilling til, om du ønsker at købe grunden.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Ridder Munks Vej, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Anlægsbidrag til vandforsyning
 • Byggemodningsbidrag til fjernvarme

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon.
 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
 • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
 • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
 • Eventuelle jordbundsprøver ud over den, som kommunen har betalt for.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter, og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hverdage regnet fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommune, Køb og Salg – senest på den 6. hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Når du har fundet den helt rigtige grund kontakter du Køb & Salg.

Det kan du gør pr. mail - grundsalg@favrskov.dk.

Du skal oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Adresse
 • Tlf.nr.
 • Mail-adresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift. Når du har underskrevet købsaftalen modtager du digitalt, faktura til betaling på 10 procent af grundens pris.

Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Har du spørgsmål til købsaftalens indhold, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Køb & Salg.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.

Ridder Munks Vej 79
Ledig
Areal
1.068 m²
Minimum pris (inkl. moms)
428.000 kr.
Ridder Munks Vej 87
Ledig
Areal
1.156 m²
Minimum pris (inkl. moms)
478.000 kr.
Ridder Munks Vej 91
Ledig
Areal
871 m²
Minimum pris (inkl. moms)
369.000 kr.
Ridder Munks Vej 93
Ledig
Areal
762 m²
Minimum pris (inkl. moms)
336.000 kr.
Ridder Munks Vej 57
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 59
Solgt
Areal
1.188 m²
Minimum pris (inkl. moms)
463.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
463.000 kr.
Ridder Munks Vej 61
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 63
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 65
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 67
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 69
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 71
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 73
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 75
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 77
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 81
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 83
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 85
Solgt
Areal
1.081 m²
Minimum pris (inkl. moms)
455.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
455.000 kr.
Ridder Munks Vej 89
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 95
Solgt
Areal
810 m²
Minimum pris (inkl. moms)
350.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
350.000 kr.
Ridder Munks Vej 97
Solgt
Areal
0 m²
Ridder Munks Vej 99
Solgt
Areal
764 m²
Minimum pris (inkl. moms)
336.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
336.000 kr.
Ridder Munks Vej 101
Solgt
Areal
0 m²