Nu kan I bygge jeres drømmehus i skønne Laurbjerg.

Byggegrundene på Kristtjørnevej ligger smukt placeret på toppen af en bakke i udkanten af byen. Der er udsigt til mark og skov på den ene side, og på den anden side kan man se ned over Laurbjerg.

Kristtjørnevej ligger i forlængelse af byens to andre nye udstykninger, Skovtjørnevej og Troldtjørnevej.

Der er en tryg stiforbindelse fra Kristtjørnevej til byens skole, integrerede institution og sportshal.

Laurbjerg ligger naturskønt i et kuperet terræn. Det er en lille by med et stærkt fællesskab. Der er 10 km til Hadsten, 15 km til Randers og 35 km til Aarhus.

Hvis I drømmer om at bygge et nyt hus i et naturskønt og familievenligt område, så er en grund på Kristtjørnevej i Laurbjerg måske noget for jer.
 

Interesseret i at reservere eller købe en grund?

Her på siden kan du finde den relevante lokalplan for området og andre dokumenter, hvor du kan blive klogere på udstykningen og de enkelte grunde.

Længere nede på siden kan du se et kort over udstykningen samt priser og grundstørrelser på grundene.

Vil du gerne reservere eller købe en af grundene på Kristtjørnevej, kan du læse. hvordan du gør her.

Har du brug for mere information, end du kan finde her på siden, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk

 

Hos Favrskov Kommune kan alle potentielle købere af en byggegrund til opførsel af bolig benytte sig af muligheden for at reservere en grund i 30 dage. 

Det giver dig tid til at undersøge relevante forhold som fx finansiering, jordbundsforhold og andre byggetekniske forhold, inden du køber.

Det er gratis at reservere en grund.

Herunder kan du læse vilkårene:

Hvordan reserverer jeg?
Hvis du vil reservere en grund, skal du sende en mail til grundsalg@favrskov.dk med følgende information:

 • Dit fulde navn
 • Din nuværende adresse
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mail
 • Hvilken grund du ønsker at reservere

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra os.

Det er ikke muligt at reservere en grund telefonisk.

Varighed
Reservationen vil som udgangspunkt gælde i maksimalt 30 dage. Det er forudsat, at 30 dage er tid nok til at undersøge relevante forhold. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er nok til at undersøge bestemte forhold, kan reservationen muligvis forlænges.

Fire dages svarfrist ved bud
Modtager Favrskov Kommune et købstilbud fra anden side, har du en frist på fire kalenderdage til at meddele kommunen, om du ønsker at udnytte reservationen og dermed købe grunden. Fristen bliver regnet fra datoen, hvor du skriftligt bliver bedt om at tage stilling. 

Ophør af reservation ved overbud
Reservationen ophører, hvis Favrskov Kommune modtager et væsentligt højere købstilbud på grunden. Et væsentligt højere bud indikerer, at markedsprisen er højere end den annoncerede pris. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at sælge til markedsprisen. I disse tilfælde vil de interesserede parter indgå i et miniudbud, hvor grunden sælges til højeste bud over mindsteprisen.

Favrskov Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden bede dig tage stilling til, om du ønsker at købe grunden.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når du har fundet den helt rigtige grund, kontakter du Køb & Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Her skal du oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Nuværende adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift.

Når du har underskrevet købsaftalen, modtager du en digital faktura til betaling på 10 procent af grundens pris.

Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.

Købsaftalen er gældende og uden forbehold
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund).

Når du køber en grund på Kristtjørnevej, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag for regn- og spildevand
 • Tilslutningsbidrag for elforsyning
 • Vandforsyning: Tilslutningsbidrag og byggevand
 • Fjernvarme: Investerings- og byggemodningsbidrag

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
 • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden..
 • Stikledningsbidrag til fjernvarme og evt. ekstra meter stikledning.
 • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det Forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
 • Eventuelle ekstra jordbundsprøver – ud over den kommunen har betalt for.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på seks hverdage. Det er seks hverdage regnet fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommunes Køb og Salg-team senest på den sjette hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10 % for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Kristtjørnevej 1
Ledig
Areal
1.066 m²
Minimum pris (inkl. moms)
660.000 kr.
Kristtjørnevej 2
Ledig
Areal
1.115 m²
Minimum pris (inkl. moms)
695.000 kr.
Kristtjørnevej 3
Ledig
Areal
1.076 m²
Minimum pris (inkl. moms)
575.000 kr.
Kristtjørnevej 4
Ledig
Areal
1.111 m²
Minimum pris (inkl. moms)
695.000 kr.
Kristtjørnevej 5
Ledig
Areal
1.056 m²
Minimum pris (inkl. moms)
595.000 kr.
Kristtjørnevej 8
Ledig
Areal
1.069 m²
Minimum pris (inkl. moms)
610.000 kr.
Kristtjørnevej 6
Reserveret
Areal
1.217 m²
Minimum pris (inkl. moms)
610.000 kr.
Kristtjørnevej 7
Solgt
Areal
1.018 m²
Minimum pris (inkl. moms)
640.000 kr.