Sydmarken er udsolgt

Vi har ikke nogen boliggrunde til salg i Lading lige nu, men vi arbejder på en ny lokalplan, der skal sikre flere byggegrunde i byen. Når lokalplanen er vedtaget, forventes det, at der går yderligere et års tid med byggemodning af området.

Vil du gerne være blandt de første, der får besked, når der er nye byggegrunde på vej i Lading? Så skriv dig på interesselisten nederst på denne side.

Værd at vide

Hos Favrskov Kommune kan alle potentielle købere af en byggegrund til opførsel af bolig benytte sig af muligheden for at reservere en grund i 30 dage. 

Det giver dig tid til at undersøge relevante forhold som fx finansiering og byggetekniske forhold, inden du køber.

Det er gratis at reservere en grund.

Herunder kan du læse vilkårene:

Hvordan reserverer jeg?
Hvis du vil reservere en grund, skal du sende en mail til grundsalg@favrskov.dk med følgende information:

 • Dit fulde navn
 • Din nuværende adresse
 • Dit telefonnummer
 • Hvilken grund du ønsker at reservere

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra os.

Varighed
Reservationen vil som udgangspunkt gælde i maksimalt 30 dage. Det er forudsat, at 30 dage er tid nok til at undersøge relevante forhold. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er nok til at undersøge bestemte forhold, kan reservationen muligvis forlænges.

Svar inden for fire dage
Modtager Favrskov Kommune et købstilbud fra anden side, har du en frist på fire kalenderdage til at meddele kommunen, om du ønsker at udnytte reservationen og dermed købe grunden. Fristen bliver regnet fra datoen, hvor du skriftligt bliver bedt om at tage stilling. 

Ophør af reservation
Reservationen ophører, hvis Favrskov Kommune modtager et væsentligt højere købstilbud på grunden. Et væsentligt højere bud indikerer, at markedsprisen er højere end den annoncerede pris. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at sælge til markedsprisen. Grunden vil derfor blive udbudt offentligt til salg. Grunden kan ikke reserveres før eller under et udbud.

Favrskov Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden bede dig tage stilling til, om du ønsker at købe grunden.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Sydmarken, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
 • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme
 • Tilslutningsbidrag til fællesantenneanlæg

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger på grunden
 • El
 • Vand
 • Fjernvarme
 • Tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon -
 • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel
 • Eventuelle jordbundsprøver – ud over den kommunen har betalt for

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter, og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hverdage regnet fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommune, Køb og Salg – senest på den 6. hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden

Når du har fundet den helt rigtige grund kontakter du Køb & Salg.

Det kan du gør pr. mail - grundsalg@favrskov.dk.

Du skal oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Adresse
 • Tlf.nr.
 • Mail-adresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift. Når du har underskrevet købsaftalen modtager du digitalt, faktura til betaling på 10 procent af grundens pris.

Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Har du spørgsmål til købsaftalens indhold, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Køb & Salg.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.

Sydmarken 1
Solgt
Areal
1.326 m²
Minimum pris (inkl. moms)
830.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
830.000 kr.
Sydmarken 2
Solgt
Areal
736 m²
Minimum pris (inkl. moms)
295.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
295.000 kr.
Sydmarken 3
Solgt
Areal
730 m²
Minimum pris (inkl. moms)
740.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
740.000 kr.
Sydmarken 4
Solgt
Areal
750 m²
Minimum pris (inkl. moms)
220.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
227.000 kr.
Sydmarken 5
Solgt
Areal
809 m²
Minimum pris (inkl. moms)
760.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
760.000 kr.
Sydmarken 6
Solgt
Areal
995 m²
Minimum pris (inkl. moms)
720.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
720.000 kr.
Sydmarken 7
Solgt
Areal
880 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Sydmarken 8
Solgt
Areal
1.010 m²
Minimum pris (inkl. moms)
730.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
730.000 kr.
Sydmarken 9
Solgt
Areal
950 m²
Minimum pris (inkl. moms)
770.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
770.000 kr.
Sydmarken 10
Solgt
Areal
976 m²
Minimum pris (inkl. moms)
795.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
795.000 kr.
Sydmarken 11
Solgt
Areal
700 m²
Minimum pris (inkl. moms)
670.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
670.000 kr.
Sydmarken 12
Solgt
Areal
785 m²
Minimum pris (inkl. moms)
740.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
740.000 kr.
Sydmarken 13
Solgt
Areal
763 m²
Minimum pris (inkl. moms)
690.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
690.000 kr.
Sydmarken 14
Solgt
Areal
822 m²
Minimum pris (inkl. moms)
796.131 kr.
Salgspris (inkl. moms)
796.131 kr.
Sydmarken 15
Solgt
Areal
888 m²
Minimum pris (inkl. moms)
305.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
305.000 kr.
Sydmarken 16
Solgt
Areal
793 m²
Minimum pris (inkl. moms)
775.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
775.000 kr.
Sydmarken 18
Solgt
Areal
792 m²
Minimum pris (inkl. moms)
745.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
745.000 kr.
Sydmarken 20
Solgt
Areal
844 m²
Minimum pris (inkl. moms)
725.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
725.000 kr.
Sydmarken 22
Solgt
Areal
713 m²
Minimum pris (inkl. moms)
675.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
675.000 kr.
Sydmarken 24
Solgt
Areal
710 m²
Minimum pris (inkl. moms)
675.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
675.000 kr.
Sydmarken 26
Solgt
Areal
810 m²
Minimum pris (inkl. moms)
675.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
675.000 kr.
Sydmarken 28
Solgt
Areal
944 m²
Minimum pris (inkl. moms)
675.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
675.000 kr.
Sydmarken 30
Solgt
Areal
735 m²
Minimum pris (inkl. moms)
660.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
660.000 kr.
Sydmarken 32
Solgt
Areal
714 m²
Minimum pris (inkl. moms)
650.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
650.000 kr.
Sydmarken 34
Solgt
Areal
735 m²
Minimum pris (inkl. moms)
655.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
655.000 kr.
Sydmarken 36
Solgt
Areal
937 m²
Minimum pris (inkl. moms)
795.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
795.000 kr.
Sydmarken 38
Solgt
Areal
1.066 m²
Minimum pris (inkl. moms)
820.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
820.000 kr.
Sydmarken 40
Solgt
Areal
789 m²
Minimum pris (inkl. moms)
675.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
675.000 kr.