Nordmarken er udsolgt

Vi har ikke nogen boliggrunde til salg i Lading lige nu, men vi arbejder på en ny lokalplan, der skal sikre flere byggegrunde i byen. Når lokalplanen er vedtaget, forventes det, at der går yderligere et års tid med byggemodning af området, før de nye grunde er klar til salg.

Vil du gerne være blandt de første, der får besked, når der er nye byggegrunde på vej i Lading? Så skriv dig på interesselisten nederst på denne side.

Værd at vide

Hos Favrskov Kommune kan alle potentielle købere af en byggegrund til opførsel af bolig benytte sig af muligheden for at reservere en grund i 30 dage. 

Det giver dig tid til at undersøge relevante forhold som fx finansiering og byggetekniske forhold, inden du køber.

Det er gratis at reservere en grund.

Herunder kan du læse vilkårene:

Hvordan reserverer jeg?
Hvis du vil reservere en grund, skal du sende en mail til grundsalg@favrskov.dk med følgende information:

 • Dit fulde navn
 • Din nuværende adresse
 • Dit telefonnummer
 • Hvilken grund du ønsker at reservere

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra os.

Varighed
Reservationen vil som udgangspunkt gælde i maksimalt 30 dage. Det er forudsat, at 30 dage er tid nok til at undersøge relevante forhold. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er nok til at undersøge bestemte forhold, kan reservationen muligvis forlænges.

Svar inden for fire dage
Modtager Favrskov Kommune et købstilbud fra anden side, har du en frist på fire kalenderdage til at meddele kommunen, om du ønsker at udnytte reservationen og dermed købe grunden. Fristen bliver regnet fra datoen, hvor du skriftligt bliver bedt om at tage stilling. 

Ophør af reservation
Reservationen ophører, hvis Favrskov Kommune modtager et væsentligt højere købstilbud på grunden. Et væsentligt højere bud indikerer, at markedsprisen er højere end den annoncerede pris. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at sælge til markedsprisen. Grunden vil derfor blive udbudt offentligt til salg. Grunden kan ikke reserveres før eller under et udbud.

Favrskov Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden bede dig tage stilling til, om du ønsker at købe grunden.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund).

Når du køber en grund på Nordmarken, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
 • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme
 • Tilslutningsbidrag til fællesantenneanlæg

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger på grunden
 • El
 • Vand
 • Fjernvarme
 • Tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon -
 • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel
 • Eventuelle jordbundsprøver – ud over den kommunen har betalt for

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter, og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hverdage regnet fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommune, Køb og Salg – senest på den 6. hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Når du har fundet den helt rigtige grund kontakter du Køb & Salg.

Det kan du gør pr. mail - grundsalg@favrskov.dk.

Du skal oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Adresse
 • Tlf.nr.
 • Mail-adresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift. Når du har underskrevet købsaftalen modtager du digitalt, faktura til betaling på 10 procent af grundens pris.

Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Har du spørgsmål til købsaftalens indhold, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Køb & Salg.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.

Krav om lavenergihuse på visse grunde

På følgende grunde Nordmarken 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16 er der ifølge lokalplanens § 6.10 krav om, at byggeriet opfylder Bygningsreglementets Lavenergiklasse 2020. Med andre ord skal der opføres et lavenergihus på disse grunde. Der gives ikke dispensation herfor, men der kan gives dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning, hvor der bygges lavenergihuse.

Du kan læse mere i lokalplanen.

Nordmarken 1
Solgt
Lokalplan 336
Areal
935 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Nordmarken 2
Solgt
Lokalplan 336
Areal
898 m²
Minimum pris (inkl. moms)
725.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
725.000 kr.
Nordmarken 3
Solgt
Lokalplan 336
Areal
985 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Nordmarken 4
Solgt
Lokalplan 336
Areal
916 m²
Minimum pris (inkl. moms)
875.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
875.000 kr.
Nordmarken 5
Solgt
Lokalplan 336
Areal
1.028 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Nordmarken 6
Solgt
Lokalplan 336
Areal
929 m²
Minimum pris (inkl. moms)
895.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
895.000 kr.
Nordmarken 7
Solgt
Lokalplan 336
Areal
1.018 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Nordmarken 8
Solgt
Lokalplan 336
Areal
916 m²
Minimum pris (inkl. moms)
895.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
895.000 kr.
Nordmarken 9
Solgt
Lokalplan 336
Areal
1.002 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Nordmarken 10
Solgt
Lokalplan 336
Areal
916 m²
Minimum pris (inkl. moms)
895.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
895.000 kr.
Nordmarken 11
Solgt
Lokalplan 336
Areal
1.001 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
770.000 kr.
Nordmarken 12
Solgt
Lokalplan 336
Areal
916 m²
Minimum pris (inkl. moms)
895.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
895.000 kr.
Nordmarken 13
Solgt
Lokalplan 336
Areal
1.167 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
836.088 kr.
Nordmarken 14
Solgt
Lokalplan 336
Areal
916 m²
Minimum pris (inkl. moms)
895.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
910.000 kr.
Nordmarken 15
Solgt
Lokalplan 336
Areal
978 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Nordmarken 16
Solgt
Lokalplan 336
Areal
937 m²
Minimum pris (inkl. moms)
925.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
925.000 kr.
Nordmarken 17
Solgt
Lokalplan 336
Areal
949 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
751.000 kr.
Nordmarken 18
Solgt
Lokalplan 336
Areal
957 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Nordmarken 19
Solgt
Lokalplan 336
Areal
929 m²
Minimum pris (inkl. moms)
625.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
626.000 kr.
Nordmarken 20
Solgt
Lokalplan 336
Areal
922 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Nordmarken 22
Solgt
Lokalplan 336
Areal
861 m²
Minimum pris (inkl. moms)
895.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
895.000 kr.
Nordmarken 24
Solgt
Lokalplan 336
Areal
1.060 m²
Minimum pris (inkl. moms)
895.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
895.000 kr.
Nordmarken 26
Solgt
Lokalplan 336
Areal
899 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Nordmarken 28
Solgt
Lokalplan 336
Areal
898 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Nordmarken 30
Solgt
Lokalplan 336
Areal
1.093 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.016.299 kr.
Nordmarken 32
Solgt
Lokalplan 336
Areal
1.094 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Nordmarken 34
Solgt
Lokalplan 336
Areal
1.099 m²
Minimum pris (inkl. moms)
730.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
730.000 kr.
Nordmarken 36
Solgt
Lokalplan 336
Areal
980 m²
Minimum pris (inkl. moms)
730.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
730.000 kr.