Besøg Favrskovs eneste højmose

Tinning Mose er den eneste egentlige højmose i kommunen. En højmose får kun næring fra regnvand og luften. Den større fugtighed i mosens midte øger tørvemossets vækst, så mosen får en svagt hvælvet overflade, heraf navnet. Derfor er højmosen som udgangspunkt ret næringsfattig og ret sur, og planterne skal kunne tilpasse sig de specielle og ret ugunstige vækstbetingelser, som findes i højmosen. De mange træer i randen er også typisk for denne naturtype.

Sådan kommer du til Tinning Mose

Der er bedst adgang fra Solkærvej (markeret på kortet), hvorfra der går en sti omkring mosen – der er dog ikke direkte adgang til mosen.  Vejen rundt om mosen via privatejede mark- og skovveje udgør en tur på cirka 3 km.

Dyr og planter

Generelt har en højmose få dyr og planter. Til gengæld er her nogle arter, som man ikke finder mange andre steder. Det gælder blandt andet den kødædende plante soldug, som ”fanger” små insekter takket være de slimede dugdråber som udskilles fra bladenes kirtelhår. Dyret kan således ikke slippe fri, og planten kan langsomt fordøje insektet. Tilbage bliver kun få ufordøjelige rester.

Af andre plantearter i Tinning Mose kan nævnes klokkelyng, rosmarinlyng, blåbær, tyttebær, revling, tue- og smalbladet kæruld, tranebær, kragefod samt flere arter af star, som tilhører familien halvgræsser. Og så er der selvfølgelig masser af tørvemos.

Find også hugorm, stålorm og snog samt padderne butsnudet og spidssnudet frø. Alle padder i Danmark er fredede, og derfor må de som udgangspunkt hverken fanges eller slås ihjel. I mosen findes også moseperlemorsommerfugl, som efterhånden er ret sjælden i Danmark.

Områdets historie

Ligesom mange andre højmoser har Tinning Mose også tidligere været benyttet til tørvegravning for at bruge tørven som energireserver i husholdningen. Tinning Mose har dermed været opdelt i en række parceller, sådan at alle havde adgang til tørvegravning. Tørvegravningen i Tinning mose fortsatte frem til 1940’erne.