Gå en tur i Thorsø Enge

Thorsø Enge er et sammenhængende stisystem i Thorsø, som går forbi flere søer (ved Thorsø Mølle), moser og enge i dalstrøget omkring Thorsø Bæk. En del af området afgræsses af heste for at holde naturarealerne åbne, men der er låger i hegnet, som man kan passere.

Stisystemet er mange steder udformet som en trampesti.

Sådan finder du til Thorsø Enge

Der er flere indgange til stisystemet, blandt andet via Skelvej i den vestlige del af Thorsø samt ved Rosenparken i den centrale del. Der er også infotavler i området.

Dyr og planter

I Thorsø Enge vokser mange forskellige blomsterplanter, som er typiske for de fugtige mose- og engpartier.

I den centrale del findes de flotte planter eng-kabbeleje, krybende læbeløs og trævlekrone, og der er flere arter af star: topstar, næbstar, tuestar, toradet star og blågrøn star. Ikke hele området afgræsses lige meget, og dele af området fremstår med høje urter såsom alm. mjødurt, høj sødgræs, tagrør og rørgræs.