Nyd udsigten over Søbygaard Sø

Søen ligger i bunden af en dal, som i løbet af istiden blev formet som en tunneldal. Søbygård Sø har forbindelse til området ved Granslev Å og har Gudenåsystemet som samlende element. Søen er 40 hektar med en middeldybde på 1 meter. Søen har tilløb fra Møllebækken (mod øst) og afløb til Gudenåen via Gjern Å (mod vest ).

Meget af søen er omkranset af skov (Sall Skov på nordsiden og Søbygård Skov på sydsiden) – særlig bemærkelsesværdig er de mange asketræer i Sall skov. Ask lukker ikke bunden nær så tæt som eksempelvis bøg, hvilket giver en del lys til planterne på skovbunden. 

Sådan finder du til Søbygård Sø

Der er adgang ad stier og markveje – man kan godt gå de 4-5 km rundt om søen, men ruten er ikke markeret, og det kan måske være lidt svært at finde vejen rundt. Nemmest er det at se området fra sydsiden ved Søbygårdsvej i Søbylunde. Man kan så gå mod øst af en sti gennem skoven. Her får man et godt kig ud over søen. Området er privatejet.

Dyr og planter

I søen kan du forvente at se de mest almindelige vandfugle, såsom toppet lappedykker, blishøne, skarv, fiskehejre og flere arter af ænder. Måske kan du også være heldig at se en rørhøg over rørskoven.

Områdets historie

Navnet Søbygård kommer fra den gamle fredede hovedgård, som hører under grevskabet Frijsenborg. Lige nordøst for den nordre gårdlænge ligger der en beskeden borgbanke, altså en slags voldsted. Det fortælles at en ældre dame ved navn Helene ”for hendes frelses skyld” havde påtænkt et nonnekloster ved stedet og havde testamenteret bygningen til Tvilum Kloster. Men der kom formodentlig aldrig nonner på Søbygård, da Helenes økonomiske formåen ikke var tilstrækkelig. Derimod var der et omfattende rytteri og soldaterkaserne under Skanderborg Rytterdistrikt fra 1719 til engang i 1760erne.

Der er ikke meget tilbage af den gamle hovedgård, for boligen, der lå i forlængelse af østlængen, nedbrændte i 1982 og blev aldrig genopført. ”Enkesædet” ( den nuværende hovedbygning ) er opført i 1810. Hovedgården er ikke åben for offentligheden og kan kun beses fra vejen.