Nyd udsigten fra Favrskovs højeste punkt

Lysnet er Danmarks 9. højeste punkt og Favrskov Kommunes højeste punkt med 131 meter over havets overflade. Der er et markeret udsigtspunkt på toppen, og herfra kan man se et flot plateau-landskab omgivet af dale. Mod syd ligger blandt andet Lilleåen, som er en del af Gudenåsystemet. Lysnet ligger på en bakkekam af plastisk ler, som blev skubbet op af isen under Istiden. Selve bakken er en morænebakke, og der er mulighed for at se mange forskellige lertyper dannet for 45-55 millioner år siden. Tidligere blev der indvundet ler her, men det centrale område blev fredet i 1951, og området omkring den nedlagte lergrav ejes af Staten.

Sådan finder du til Lysnet

Lysnet ligger seks kilometer nordvest for Hadsten, fra Hadsten køres mod Vissing, og ved Lindkjærvej er der skilte, som viser til Lysnet. Ved selve Lysnet er der P- pladser ( syd for lergravsøen ). Der er informationstavle samt borde og bænke tæt ved søen – desuden er der en trampesti rundt om Lergravssøen, men det er i kuperet terræn. Adressen er Lindkjærvej 51-54, 8870 Langå.

Dyr og planter

Først og fremmest er Lysnet kendt for sine orkideer (især maj-gøgeurt men også kødfarvet gøgeurt ), som blomstrer flot violet i maj og juni måned. Alle orkideer i Danmark er fredede, og du må derfor ikke plukke dem. I sommerperioden kan man også se en del arter af guldsmede og dagsommerfugle, blandt andet måne-vandnymfe, spættet bredpande og okkergul pletvinge.