Nyd naturen i Lilleådalen ved Hinnerup.

Lilleåen har sit udspring 51 meter over havets overflade i et lille skovbevokset væld- og moseområde syd for Lading. Her starter vandløbet sin 37 km lange rejse gennem et varieret landskab for at forenes med Gudenåen ved Langå kun et par meter over havets overflade.

Det meste af Lilleåen er, som de fleste andre vandløb i Danmark, reguleret og udrettet i første halvdel af sidste århundrede. Vest for Spørring ved Spørring Å, der er et af Lilleåens tilløb, ses imidlertid nogle af landets fineste åslyngninger (også kaldet mæander). Vandløbet har her undgået regulering og bevaret det naturlige forløb.

Sådan kommer du til Lilleådalen

Lilleåen løber meget tæt ved Ågade og Stadionsalle i Hinnerup by, og der går en offentlig sti langs med åen i Hinnerup. Der er etableret en vandrerute omkring Sahara (adgang via Haarvadsbro) – adgang til Lilleådalen kan også ske ved Nørregade i Hinnerup. Herfra kan man ramme trampestien, som går igennem det spændende eng/moseområde, der afgræsses af kreaturer.

Dyr og planter

Lilleåen er kendt for sin store bestand af havørred. Havørrederne kommer helt op til de øverste dele af vandløbet, hvor bunden er gruset og egnet til at ørreden kan lægge sine æg. I Lilleåen lever Danmarks største slørvinge, Perlodes microcephala. Den er et tegn på, at vandkvaliteten er rigtig god. Et andet insekt, som også findes i og ved åen er grøn kølleguldsmed. Dagsommerfuglen grøn køllesværmer er ret talrig i engene omkring åen – og måske er du heldig at støde på den mere sjældne engkøllesværmer.

Lilleåen huser også en god bestand af odder. Den er svær at observere, da den er mest aktiv om natten, men veksel og ekskrementer langs vandløbet afslører, at den er der. Er man heldig kan man få et glimt af isfuglen, når den kommer susende lige over vandoverfladen ledsaget at et skingert højt fløjt.

Områdets historie

Lilleåen var i mange år belastet af udledning af spildevand, men i 1980’erne blev det besluttet at forbedre de natur- og miljømæssige forhold i Lilleåen, hvilket har givet gode levemuligheder for fisk og smådyr.