Nyd udsigten og tag en cykeltur rundt om søen.

Lading Sø er på cirka 47 hektar, og den er meget lavvandet – kun 1,5 meter på det dybeste sted. Den har tidligere været klarvandet, men søen har siden midten af 1900-tallet haft mange alger på grund af en tidligere forurening fra Lading By.  I de senere år er undervandsplanter dog begyndt at brede sig i søen igen. 

Læs mere om Lading Sø

Sådan kommer du til Lading Sø

Ved Lading Kirke er der en god udsigt over søen. Ved Søvejen er der en kommunal holdeplads med infotavle og bord/bænkesæt. Det er dog ikke muligt at komme helt tæt på søen - området egner sig  bedst til en tur, enten til fods eller på cykel, på cirka 7 km rundt om søen. 

Dyr og planter

Først og fremmest er Lading Sø kendt for sine fugle: toppet lappedykker, blishøne, gravand, dobbelt bekkasin, grågås samt rørhøg, og om sommeren kan man høre nattergal og måske vandrikse (lyder som et grisehyl) samt rørdrum (lyder som om man puster i en tom flaske). I vinterperioden er der blandt andet hvinænder samt pibe- og sangsvaner. Og så er der også odder i området.

På den vestlige side af søen findes et fint moseområde med blandt andet smalbladet kæruld, som nemt kan kendes på de hvide uldagtige frøstande. Derudover vokser der forskellige star-arter som almindelig-, kær-, næb- og hirsestar og flere flotte gulblomstrede arter som eng-kabbeleje, gul iris, og kær-ranunkel.

Områdets historie

Lige syd for søen ligger voldstedet Troldhøj fra 1300-tallet, som kan ses mellem træernes stammer. De lange dybe grøfter og den runde høje tårnbanke ses også tydeligt. Det er også værd at bemærke Ågårdsvad Bro lige øst for søen. Broen er bygget af store granitsten og går over afløbet fra Lading Sø (Terp Møllebæk). Broen er formodentlig bygget omkring 1780.