Et dejligt stinetværk tæt ved Hinnerup og omgivet af overdrev, mose, vandløb, sø og skov

I udkanten af Hinnerup finder du dette unikke stinetværk, som er meget egnet til en gå- eller løbetur.

Naturværket, som danner base her, er et dagtilbud til fysisk og psykisk handicappede, der ønsker aktivitet og samvær tæt ved naturen.

Tæt ved Naturværkets bygninger ( som er den gamle materielgård ) er der etableret shelter- og bålplads – og der er desuden et aktivitetsområde i form af skovlegeplads og naturtræningsbane, som frit kan benyttes.

En stor del af de grønne områder afgræsses af kvæg (racen skotsk højland) hele året rundt, og det er med til at holde arealerne lysåbne.

Det meste af stisystemet er udenfor indhegningen, men en lille del går igennem det afgræssede område  – der er tyr i indhegningen, og derfor er det vigtigt med rolig og hensyntagen adfærd i forhold til kreaturerne. Hund skal være i snor.

Sådan finder du til Hinneruplund

Fra vejen Hinneruplund kan man tage vejen Teglværksvej – her er der mulighed for at parkere bilen uden for lågen ved Naturværket og gå eller løbe her ud fra.

Der er endvidere stiforbindelse videre til dalen mod øst eller ind mod Hinnerup by langs med Lilleåen.