Et sammenhængende, bynært stinetværk i ung skov, som er meget velegnet til en løbe- eller travetur

Tæt ved Hinnerup, Trige og Grundfør finder man denne unge skov ( de første træer plantet i 1991 ) – fornylig er der også plantet i den vestlige ende hen mod Hinnerup, primært med henblik på grundvandsbeskyttelse.

Skoven er opkaldt efter Himmeriggården, som ligger centralt i skoven.

Størstedelen består af løvskov ( eg og bøg ), men der er også en del åbne arealer. På de fugtige steder plantes rødel og ask, og spredt i skoven er der mange frugttræer til glæde for skovgæster og skovens dyr. Nåletræer findes også i skoven, og de giver variation samt skjul for fugle og andre dyr om vinteren, når løvtræerne står nøgne. I skovbrynene findes buske og småtræer såsom slåen, hassel og hæg, der giver en fin overgang til det åbne land - samtidig med at disse yderste træer beskytter træerne bagved mod vind og udtørring.

Himmerigskoven er sammenvoksende med Bærmoseskov, som ligger i Århus Kommune og dermed øst for motorvejen – begge skovområder ejes af Staten ( Naturstyrelsen ).

I de statsejede dele af Hjulsø ( den nordlige ende ) er der mulighed for fiskeri – her er der blandt andet en god bestand af karper. For voksne kræver fiskeriet almindeligt fisketegn.

Ved Lergraven ( i Aarhus Kommune ) er der indrettet handicapegnet fiskeplads.

Se placering af fiskestederne i folderen ”Bærmoseskov og Himmerigskov”.

Hjerteforeningen har oprettet en såkaldt Hjertesti i og omkring Himmerigskoven. Læs mere hjertestien på Hjerteforeningens hjemmeside.


Sådan finder du til Himmerigskoven

Der er ikke afmærket vandreruter i skoven, men der er anlagt stier og P-pladser ved de fleste indgange. En del af vej / stinetværket er vist her på kortet.