Gå en tur i Frijsenborg-skovene ved Pøt Mølle

Skovene omkring Frijsenborg Slot tæt ved Hammel er rig på vekslende natur med mange oplevelsesmuligheder. En vandring gennem den øvre del af Granslev ådal leder gennem Pøt Mølle Skov, forbi Marks Stigs kilde til Lystskoven, hvor man krydser Granslev Å. Du kan derefter gå tilbage igen gennem Frijsendal Bakker.

Sådan finder du til Frijsenborg og Granslev Ådal

Umiddelbart vest for Pøt Mølle ved Kragelundvej er der en lille parkeringsplads. Pøt Mølle Frijsenborg Slotskro ligger på Pøt Møllevej 80, 8450 Hammel.

Dyr og planter

Umiddelbart nord for parkeringspladsen ved Kragelundvej har Frijsenborg Gods vildsvin i skoven, engen og omkring Pukkeldammen. Går du over fæ-risten er du inde hos vildsvinene, og kommer du i perioden, hvor de har unger (omkring april-maj), skal du være særlig varsom med, hvordan du færdes. Vildsvinene må ikke fodres. Vildsvinene roder i jorden, og det giver foryngelse af træerne. Deres færden er også med til at skabe dynamik og variation i ådalen – der er mange små pytter til glæde for vadefuglene herunder dobbelt bekkasin.

Ved Pøt Mølle er der dværgflagermus i taget på den gamle møllebygning, og der er tidligere hørt damflagermus i samme område. Der er set hvepsevåge i ådalen, fundet fjer-knopurt (en plante, som er i kraftig tilbagegang) og der er mange forskellige guldsmede. Granslav Ådal er blandt de bedste levesteder for insekter i landet, og åen har en bestand af ørred, der formerer sig godt.

Områdets historie

Granslev Å udspringer i ”Ellekrogen” syd for Sall i et vandskel, hvorfra den løber mod okkeropsamlingssøen ”Kildedal sø” og videre mod Pøt Mølle igennem Granslev Ådal.  13 km længere mod nord løber Granslev Ådal i Lilleåen lidt nordvest for Bidstrup Gods.

Marsk Stigs Kilde løber mellem Pøt Mølle og Hammel. Sagnet fortæller, at Marsk Stig holdt hvil på dette sted sammen med sine medsammensvorne efter mordet på Erik Klipping i Finderup Lade den 22. november 1286. Kilden er drikkevand af bedste kvalitet og producerer årligt 15 millioner liter.

Læs mere om Pøt Mølles historie