Ved Bidstrup Gods er der gode muligheder for naturoplevelser ved skov, vandløb, søer, moser og enge og mange fortidsminder.

Bidstrup Gods ligger i et naturskønt område mellem Hammel, Hadsten og Langå. Godset og dets arealer ejes af slægten Honnes de Lichtenberg.

Der er fire afmærkede vandreruter ved , som du kan se på kortet længere nede på siden. På vandreturen kan du også se nærmere på de mange fortidsminder ved Bidstrup.

I folderne her, kan du læse mere om området :

Sådan finder du til Bidstrup

Der er P-plads foran godsets bygninger ved Bidstrupvej. Alternativt kan du parkere ved Essendrup skov. Du kan se ruterne på kortet nedenfor.

Der er mange flotte udsigtspunkter – et af dem er ved Svejstrupvej Slette. Her er der en flot udsigt over søen og engene mod syd. Mod nord er der udsyn over engene, hvor også Lilleåen løber. Der er offentlig adgang (til fods og på cykel) på alle godsets private veje og stier fra kl. 6.00 til solnedgang.

Der er også gode muligheder for at ride og fiske i området.

Dyr og planter

Det varierede naturlandskab smitter af på områdets flora og fauna - der er en mangfoldighed af arter, lige fra insekter til fugle, pattedyr og planter. Af pattedyr er der blandt andet grævling, ræv samt odder, og så er der også en del hjortevildt: en bestand på cirka 80 sika samt cirka 200 rådyr. Derudover findes også kronvildt og dåvildt.

Ved vandløbene og søerne kan du, udover odder, være heldig at støde på bjerg-vipstjert og den flotte blåbåndet pragtvandnymfe. I søerne er der grågæs, mange arter af ænder og vadefugle samt lille lappedykker og gråstrubet lappedykker. I skovene er der mange småfugle, hvoraf en del nyder godt af de gamle og hullede træer. Der er mange arter af mejser og sangere, foruden stor flagspætte og træløber (både korttået og almindelig). Foruden musvåger kan man være heldig at se rovfugle såsom rød glente, rørhøg, blå kærhøg og fiskeørn. Der er også en del ravne i området.

Om Bidstrup Gods

Godset er et gammelt, men meget velholdt barokt herregårdsanlæg, og hovedbygningen er opført i perioden 1698-1760. I dag arrangeres der koncerter og gallamiddage i de store sale og på gårdspladsen arrangeres grundlovsmøder og juleaktiviteter. Læs mere om aktiviteterne på godset.
Jagten spiller også en stor rolle, både i dag men også i historisk tid. For eksempel blev den sidste Nørrejyske ulv skudt under en jagt ved Bidstrup Gods i 1769.