Find cyklen frem og kør en tur i skøn natur

Banestien er en asfalteret cykelrute, som forbinder Resenbro med Langå. Stien løber forbi en del skove, vandløb, søer, enge og moser og har en samlet længde på cirka 34 km. Den går igennem byerne Sminge, Gjern og Fårvang og forbi vandløbene Granslev Å, Gjern Å og Gudenåen. I Favrskov Kommune går stien fra Thorsø i den vestlige ende af kommunen til Laurbjerg mod nord, en strækning på cirka 16 km.

Sådan kommer du til Banestien

Der er adgang på stien til fods, på cykel eller til hest.  Du finder stien mange steder i Favrskov Kommune, for eksempel i Thorsø, Bøstrup samt Laurbjerg og Gudenåen mod nord.

Områdets historie

Jernbaneloven fra 1900 gav tilladelse til anlæg af en jernbane mellem Silkeborg og Langå. Banen blev dog først indviet i 1908. I 1970’erne blev en del af banen mellem Silkeborg og Thorsø nedlagt, og i dag er sporene på hele strækningen taget op.

Banestien kommer tæt forbi mange kirker, blandt andet Skorup, Thorsø, Haurum og Laurbjerg samt mange beskyttede diger eksempelvis lige sydvest for Bøstrup.

Du kan gøre stop ved Vildtbanestenen i Thorsø, hvor en trampesti går forbi stenen. Vildtbanesten rundt om i landet markerede fra cirka 1500-tallet kongens jagtområder. Bønderne måtte ikke jage her, men de havde dog pligt til at møde op som ”klappere”, når der blev afholdt jagt. Markeringen på stenen viser, at det er Kong Christian den 6., derhar opstillet den i Skanderborg Bane Distrikt i år 1743 som sten nummer fire (ud af i alt ti).