Attraktiv sokkelgrund til dagligvarebutik

OBS! Nyt udbudsmateriale af 20. maj 2020

Favrskov Kommune udbyder nu en centralt beliggende sokkelgrund til opførelse af 1.200 m2 dagligvarebutik. Sokkelgrunden har en attraktiv beliggenhed i krydset ved Vesselbjergvej og Skanderborgvej i Hadsten - tæt ved byens centrum, togstation og en række uddannelsesinstitutioner.

Der kan forventes synergi med ”Sundhedshuset Hadsten”, som dagligvarebutikken får parkeringsfællesskab med. Til sokkelgrunden hører en brugsret til det fælles parkeringsområde, der i øvrigt omlægges og forskønnes i forbindelse med udstykning af området.

Sideløbende med udbud af sokkelgrunden behandles lokalplanforslag nr. 399 - Centerområde
i Hadsten – herunder opførelse af dagligvarebutik. Det forventes, at Favrskov Byråd skal tage
stilling til godkendelse af Forslag til Lokalplan nr. 399 26. maj 2020.

Herefter vil lokalplanforslaget blive sendt i offentlig høring i 10 uger. Lokalplanforslaget
forventes politisk behandlet til endelig vedtagelse i efteråret 2020.

Af hensyn til den endelige godkendelse af den nye lokalplan for området, vedstår køber sit tilbud til og med 31. december 2020.

Sokkelgrunden udbydes til en mindstepris på 7 mio. kr. ekskl. moms og
ekskl. alle tilslutningsbidrag.

Fristen for at indsende købstilbud på Sokkelgrunden Vesselbjergvej er 24. juni 2020.

Vesselbjergvej
Ledig
Sokkelgrund
Areal
1.195 m²
Minimum pris (ekskl. moms)
7.000.000 kr.